Hjem > Nyheder > Tilskud til udvikling af ny miljøteknologi
19. januar 2022

Tilskud til udvikling af ny miljøteknologi

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi.

I 2022 er der 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer – med særligt fokus på cirkulær økonomi og affald, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt natur og biodiversitet.

Projekterne skal udover at have positiv effekt for miljø, natur og klima også bidrage til at styrke Danmarks førerposition inden for det grønne område og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere om fokusområderne i MUDP’s handlingsplan 2022 her: https://ecoinnovation.dk/media/229805/mudp-handlingsplan_godkendelse.pdf

Projekttyper og ansøgningsfrister:

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af følgende projektyper:

ETV (Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 22. marts 2022

Forprojekter, der afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 2022

Udviklings- test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 5. maj 2022

Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. august 2022

Læs mere om projekttyperne og krav til ansøgninger på MUDP’s hjemmeside www.ecoinnovation.dk

Informationsmøder og sparring på projektideer:

MUDP holder informationsmøder i uge 6. Møderne afholdes online.

Du kan desuden få sparring på din projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse, som du derefter får en uformel feedback på fra MUDP-sekretariatet. Alle, der overvejer at søge om tilskud til et fyrtårnsprojekt, får herudover mulighed for mundtligt at fremlægge ideen for sekretariatet.

Find mere information om mulighederne for feed-back og skabelon for én-sides projektbeskrivelse samt information om dato, program og tilmelding til informationsmøderne på MUDP’s hjemmeside: www.ecoinnovation.dk

Læs mere om