Del:

Udpluk fra Danish Maritime Technology Conference 2.-3. maj 2018

Vi undgår næppe kernekraft til fremdrift af skibe, fastslog Poul Woodall, miljø- og bæredygtighedschef hos DFDS. Foto: Carsten Lundager

To dage den 2.-3. maj på DMD-flagskibseventen Danish Maritime Technology Conference med maritim teknologi gav indsigt og udsyn til de mange deltagere. Her er et udpluk af budskaberne fra nogle af talerne.

Adm. direktør for Danske Maritime Jenny N. Braat bød velkommen til denne fjerde Danish Maritime Technology Conference. Hun holdt en kort tale om den danske maritime industris fortræffeligheder og gode muligheder for at få en øget andel af den havbaserede økonomi. Hun sluttede med en opfordring om, at vi hver især kan gøre en forskel, men at vi sammen kan skabe forandring, inden hun bød velkommen til H.K.H. Prins Joachim.

H.K.H. Prins Joachim: Alle er afhængige af maritim industri
H.K.H. Prins Joachim fremhævede i sin tale digitalisering og automatisering som vigtige emner, der ville blive behandlet på konferencen. Han bemærkede, at vi alle er afhængige af den maritime industri i hverdagen, når vi handler produkter fra andre lande. Det giver samtidig gode forretningsmuligheder, og de fleste store skibe er da også udstyret med dansk teknologi og produkter, sagde prinsen.

Jon Key: Husk, at kun mennesker kan tænke nyt
Strategidirektør Jon Key fra V. Group talte dernæst om digital innovation i praksis. En af hans pointer var, at løsning af problemer ikke udelukkende handler om teknologi, men i høj grad om mennesker og deres evne til at tænke nyt. Han svarede på et spørgsmål, at det for ham er helt naturligt at arbejde med medarbejdere af forskellige nationaliteter. Det er slet ikke noget, vi tænker på til daglig, sagde han.

Thomas S. Knudsen: Maritim industri går mod lysere tider
På anden dagen af Danish Maritime Technology Conference indledte formand for Danske Maritime, Thomas S. Knudsen, med at takke for støtten fra Den Danske Maritime Fond. Han nævnte, at den maritime industri ser frem mod lysere tider, fordi markedet for nybygning er i bedring, og fordi mange skibe skal have nyt udstyr for at overholde nye miljø- og klimaregler.

Poul Woodall: Vi undgår næppe kernekraft
Poul Woodall, miljø- og bæredygtighedschef hos DFDS, var hovedtaler på anden dagen. Han talte om energieffektivisering af skibe og gennemgik klimamålene, der netop er sat af IMO. På mødet i miljøkomiteen (MEPC 72) blev det bl.a. besluttet af indføre en 40 pct. reduktion i CO2 pr. transport i 2030 sammenlignet med 2008. Men hvad er baseline, spurgte han? Og hvad har vi egentlig af data for 2008, fortsatte han? For hvis vi ikke kan fremvise, hvordan udledningen var i 2008, hvordan kan vi så vide, hvad vi skal nå i 2030, fremhævede Poul Woodall som et paradoks. Uanset hvordan vi måler udledning, vil vi bevæge os henimod helt at undgå SOx og NOx i fremtiden. Dog er der ikke nok biofuel, og andre løsninger som vindkraft kan hjælpe, men kan ikke levere godt nok. Kernekraft er muligvis det eneste bud på en teknologi, der opfylder de krav, som fremtidens udfordringer byder på. Her er til gengæld et stort og uløst image- og affaldsproblem. I den nærmeste fremtid bliver eldrevne motorer sandsynligvis den bedste, mest energieffektive løsning, men batterierne er ikke gode nok. Det bliver i det hele taget vanskeligt for skibsfarten at opfylde målene fra IMO om markante reduktioner i udledninger i 2030, fastslog Poul Woodall.

Nicolaj Hansen: Undervandsdrone renser skibsskrog
Nicolaj Hansen fra C-Leanship mødte frem som eksempel på en dansk maritim startup. Virksomheden kan rense skibsskrog for begroninger, mens skibene ligger i havn. Det sker med en undervandsdrone, virksomheden har udviklet, og som lige nu bliver anvendt i Singapore, hvor C-Leanship har kontor. Et rent skrog sparer først og fremmest brændstof, men bremser også, at dyr og planter bliver ført med til andre verdensdele. Ved at rense skrog, mens skibet læsser og losser, sparer rederiet samtidig tid. Dronen renser skroget ved at sprøjte vand med stor kraft og indsamler begroningerne med et filter.

Mathias Engell Holmstrup: Udfordring at måle ballastvand
Marinebiologen Mathias Engell Holmstrup fra den maritime startup MicroWise talte om test af ballastvand. Med de nye regler for ballastvand skal der også udføres måling på skibene af, om ballastvandet bliver renset godt nok, og det skal kunne fremvises for myndighederne. Det har MicroWise set som en forretningsmulighed. Udfordringen er, at der er mange metoder til at teste ballastvand, og de er ikke færdigudviklet endnu. Metoderne skal gøre det muligt at måle direkte, de skal måle på alle organismer samt være hurtige og enkle at anvende. Det er kompliceret, men det er vi lykkedes med, blandt andet ved brug af videogenkendelse og computersimulering, fastslog Mathias Engell Holmstrup.

Brian Mikkelsen: Forandring som katalysator
Erhvervsminister Brian Mikkelsen lukkede talerrækken på Danish Maritime Technology Conference. Han forudså, at det kommende tiår vil bringe en fuldstændig transformation af transport- og logistiksektoren, bl.a. i form af autonome skibe. Lige nu står vi midt i en disruption af skibsfarten og andre brancher, påpegede ministeren. Alting forandrer sig i disse år, og det, som er sket i landbruget, sker nu for den maritime industri. Spørgsmålet er, hvordan vi reagerer og bruger forandringer som katalysator for øgede forretningsmuligheder. Øget brug af data, på skibe og i containere, er blandt vejene frem. Vi har heldigvis mange muligheder for innovation i samarbejde med Det Blå Danmark, bl.a. ved at bygge testområder for autonome skibe, sagde Brian Mikkelsen.