Del:

Velkommen til Getting to Zero Coalition

 

Danske Maritime hilser den nye alliance Getting to Zero Coalition varmt velkommen. Bag navnet gemmer sig en stærk alliance af mere end 60 virksomheder inden for det maritime område, energisektoren, infrastrukturområdet og finanssektorerne. Med alliancens ambition om at præsentere de første CO2 neutrale skibe allerede i 2030, er der sat en vigtig retning for hele den maritime branche, siger Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime:

  • Jeg er ikke i tvivl om, at vi teknisk vil være i stand til at nå det mål. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at der skal stærke kræfter og øremærkede midler til for at bane vejen. Jeg har fulgt FN’s klimatopmøde i New York med stor interesse, og det glæder mig rigtig meget, at der nu for alvor bliver sat handling bag ordene, siger Jenny Braat.

Det vakte opsigt, da de danske pensionskasser tidligere på ugen meddelte, at de vil bakke den grønne omstilling op med 350 mia. kr. Hvor mange af disse summer, der kommer den maritime sektors udvikling til gode, er endnu ukendt, men forurening til søs bør være et vigtigt punkt på listen, siger Jenny Braat:

  • Derfor er det utrolig vigtigt at vise sammenhold, hvilket den nye alliance bidrager til. Samtidig bør forskning og innovation ske på tværs af alle de mange, mange aktører, som er involveret i at bygge skibene. Når et stort skib kan indeholde komponenter fra mellem 1.000 og 2.500 underleverandører, er det helt afgørende at få bundet trådene sammen. Det er i den forbindelse vigtigt, at det i praksis kan påvises, at skibene er helt emissionsfri, ligesom det er nødvendigt at få alle med – ikke kun de der frivilligt fører an. Her vil en indsats i IMO være uundværlig. Lykkes det, kan det i dén grad rykke noget, og Danske Maritime kommer til at følge den nye alliances arbejde med stor interesse, siger Jenny Braat.

Blandt de deltagende virksomheder er MAN Energy Solutions, Danfoss og Wärtsilä.