Verdens værfter spår fordobling i nye skibe de næste 20 år

Fremstillingen af nye store skibe har lagt finanskrisen bag sig, konstaterer verdenens førende skibsbyggerregioner. De forudser en gennemsnitlig årlig næsten fordobling i de næste 20 år. Det betyder et voldsomt vækstpotentiale for den maritime industri i Danmark, der allerede beskæftiger 45.000 medarbejdere.

Den gennemsnitlige årlige produktion af nye skibe vil de kommende 20 år være næsten dobbelt så stor, som den har været de foregående 35 år. Det konkluderer de fire førende skibsbyggerregioner i verden, Kina, Sydkorea, Japan og Europa, som i forrige uge i Sapporo holdt sit årlige møde.

Danmark har i mange år haft formandskabet for den europæiske delegation, som deltager i ISFEM (International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting), og adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, har haft posten siden 2008.

”Set med danske øjne betyder det, at vækstpotentialet for den maritime industri er voldsomt i de kommende år, hvis vi formår at få del i både det voksende marked for nye skibe og det følgende marked for reparation og opgradering af sejlende skibe,” siger Jenny N. Braat.

Japan mest optimistisk

Japan og Europa kan begge fremvise nye prognoser, som viser en betydelig forventet fremgang i den gennemsnitlige årlige produktion af nye skibe, målt i kbt. Japan ser endnu mere optimistisk på fremtidens skibsbygningsmarked med en årlig gennemsnitlig produktion på 40,8 mio. kbt end Europa, der skønner et snit på 36,2 mio. kbt. mod de foregående 35 års snit på 21 mio. kbt. Hverken Kina eller Sydkorea fremlagde prognoser, men tilsluttede sig Japans og Europas tal.

Kbt står for kompenseret bruttotonnage og er en international anerkendt måleenhed udviklet af Europa og Japan i samarbejde med OECD. Kbt indregner arbejdskraftindholdet i skibsbygning i stedet for kun at måle på skibets dødvægt eller lasteevne. Med kbt bliver det den samlede kompleksitet af skibene, der bliver målt på. Det betyder, at krydstogtsskibe og specialskibe, som er mere komplekse og har et højere teknisk indhold, og som Europa er særligt gode til, indgår i prognoserne i et rimeligt forhold til store, enkle fragtskibe.

”Selv om vi isoleret set ikke forventer, at der i enkelte år bliver bestilt lige så mange nye og store skibe som kort før finanskrisens udbrud, vil vi i de næste mange år i snit ligge komfortabelt på et betydeligt højere og stigende niveau end før,” siger Jenny N. Braat.

Vækstpotentiale for Danmark

Skibsbygningsprognoserne følger trop med forventningerne til den fortsatte stigning i verdenshandlen og den dermed øgede globale skibstransport, og det skaber et vækstpotentiale for Danmark.

”Kombineret med øgede miljø- og sikkerhedskrav har danske virksomheder, der er teknologiske ’first movers’, ikke mindst på grønne og sikre løsninger, unikke muligheder i markedet. Det kræver dog konstant bevågenhed og dygtigt politisk arbejde at skaffe danske virksomheder lige vilkår i forhold til vores globale konkurrenter,” siger Jenny N. Braat.