Hjem > Nyheder > VIKING i front med test af livsvigtigt skum på skibe
1. december 2020

VIKING i front med test af livsvigtigt skum på skibe

VIKING Life-Saving Equipment A/S investerer yderligere i service til maritim brandbekæmpelse. Med indvielsen af VIKING Foam Lab Odense, et laboratorium med speciale i test af skibes beholdning af skum til brandslukning, intensiveres virksomhedens fokus inden for Marine Fire Service området, som er udset til at vokse betydeligt i de kommende år.

– Vores ambition er at dække alle aspekter inden for brandslukningsudstyr til skibe, og med vores nye state-of-the-art-laboratorium markerer vi os nu internationalt på også dette felt. Med vores klasse-godkendelser overholder vi til fulde IMO-regulativerne inden for test af alle skumtyper og forventer yderligere i løbet af 2021 at opnå en DANAK-akkreditering som den ultimative blåstempling af vores arbejde, siger Anders Nørgaard Lauridsen, der er chef for VIKING’s aktiviteter i landene omkring østersøområdet.

Skibe er pålagt at få foretaget en årlig skumtest på et anerkendt laboratorium, når skummet er ældre end tre år. Her tilbyder VIKING en simpel og brugervenlig pakkeløsning, hvor skibsredere køber et test kit bestående af en beholder til indsamling af skumprøven, instrukser til prøvetagning om bord og en forudbetalt shippinglabel. Når skummet modtages på laboratoriet, testes det for en række værdier – ekspansionsgrad, dræningstid, pH.-værdi, massefylde og forurening – for blandt andet at sikre, at det effektivt vil kunne bekæmpe en brand. Servicetjekliste og data gemmes elektronisk via iPad, og der udstedes et certifikat for gennemført test. Derved sikres historisk sporbarhed, og udviklingen i skummets konditioner kan følges.

Erfaren specialist i spidsen
På skumlaboratoriet vil to specialister være i stand til at gennemføre flere testtyper, herunder low og high expansion test, chemical resistance test, small scale fire test samt conductivity test. Indkomne skumprøver varmebehandles i 24 timer, inden de blandes med saltvand og gennemgår et minutiøst testforløb fastlagt efter gældende IMO-standarder.

– Ifølge VIKING’s strategi for Marine Fire Service forventer vi i den første fase at udføre flere end 1.000 skumprøver årligt, som vil modtages direkte fra globale skibsredere og vore servicestationer, siger Anders Nørgaard Lauridsen.

Til at stå i spidsen for VIKING Foam Lab Odense tiltrådte i midten af maj 2020 Ove Andersen, der er uddannet maskinmester og medbringer stor erfaring fra 15 år som driftsleder i fjernvarmesektoren og senere tre år fra arbejdet for brandtestlaboratoriet DFL i Svendborg. Han er fortrolig med at arbejde inden for internationale teststandarder og Kvalitetsledelsessystemer, herunder standarderne IMO1312, IMO670 og andre regulativer inden for test af skum samt krav til testudstyr.

– Det tiltalte mig meget, at jeg hos VIKING kunne være med til at opbygge noget fra bunden. Inden for dette område gælder få, vigtige standarder, og med min baggrund fra brandsektoren vil jeg sige, at det er helt essentielt med skum af god kvalitet om bord på skibe, herunder især at skummet kan ekspandere og har tilstrækkelig dræningstid. Som ved andre af VIKING’s produkter er der jo menneskeliv på spil, siger Ove Andersen.

Stærk position i global konkurrence
Til at assistere i skumlaboratoriet har VIKING ansat Lone Friis, der er professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi. Makkerparret har lige fået et avanceret testapparat til rådighed, som optisk læser dræningstid og sikrer ensartethed i testprocessen.

Som global aktør med et stærkt netværk i ryggen, vil vores skumlaboratorium bidrage til, at vore kunder i rederibranchen vil opleve os som en kompetent partner og totalleverandør inden for også Marine Fire Service, siger Anders Nørgaard Lauridsen.

Marine Fire Service leveres ofte som en del af VIKING’s flerårige servicekontrakter for rederier, VIKING Shipowner Agreement (SOA), og tilbydes også olie- og gasindustrien i form af Offshore Service Agreement (OSA). Skumanalyse er en naturligt integrerbar del af disse aftalekoncepter.

Læs mere om