Del:

Workshop den 12. juni 2018 om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation

 

Danske Maritimes workshop om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation havde deltagelse af op imod 20 repræsentanter fra medlemsvirksomheder, klassifikationsselskaber og rederier. Blandt deltagerne var repræsentanter fra MAN Diesel & Turbo, Alfa Laval Aalborg, Hempel, G&O Maritime, Novenco Fire Fighting og Cliin.

På workshoppen fik medlemsvirksomhederne en opdatering om det hidtidige arbejde inden for EU med at skabe en ordning for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation, og medlemmerne blev desuden orienteret om, hvad de i EU anerkendte klasseselskaber (EU RO’er) kan tilbyde i forbindelse med certificering og udstedelse af certifikater på basis af gensidig anerkendelse. Repræsentanter fra Lloyd’s Register og DNVGL holdt i den forbindelse oplæg.

Danske Maritime holdt oplæg om industriens prioriteringer i arbejdet med at skabe en ordning for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation, og G&O Maritime Group orientererede om virksomhedens tilgang til og de hidtidige erfaringer opnået med ordningen.

Workshoppens drøftelser viste, at der er behov for at forbedre det nuværende system for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation betydeligt. I dag er det udelukkende muligt at få udstedt certifikater på basis af gensidig anerkendelse for udstyr, komponenter og materialer, der normalt opnår individuelle typegodkendelsescertifikater. Derudover vil EU RO på nuværende tidspunkt kun udstede certifikater inden for 62 bestemte kategorier af maritimt udstyr og komponenter. Danske Maritimes udstyrsproducenter og udstyrsproducenter fra andre europæiske lande har derfor typisk ikke oplevet nogen lettelse i omkostninger og administrative byder i forbindelse med certificering og godkendelse af udstyr, komponenter og materialer. Da danske maritime udstyrsproducenter primært udvikler og sælger maritime produkter med højt teknisk indhold og kompleksitet –  produkter, som tilmed ofte indgår i komplekse systemer om bord på skibene – kan disse producenter ikke få deres udstyr, komponenter og materialer certificeret og godkendt af klassifikationsselskaberne på basis af gensidig anerkendelse.

Danske Maritime arbejder sammen med den europæiske brancheforening SEA Europe og brancheorganisationer i øvrige europæiske lande på at få forbedret den model, som de i EU godkendte klassifikationsselskaber har udviklet, så systemet i større omfang tilgodeser industriens interesse i at få reduceret omkostninger og administrative byrder i forbindelse med skibsklassifikation uden at gå på kompromis med den maritime sikkerhed.