Workshop i Det Maritime Hus i Kerteminde

Der er sidste frist 6. februar for tilmelding til en workshop den 11. marts om, hvordan det maritime erhverv kan øge rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og sikre en øget kvalificeret arbejdskraft.

Industrien og erhvervslivet efterspørger unge med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Workshoppen har til formål at involvere de martime erhverv i projektet i et samarbejde med det Det Tekniske Fakultet på Syddansk
Universitet i forhold til konkrete uddannelsesforløb.

Danske Maritime, Syddansk Universitet, Odense Katedralskole og Kerteminde Kommune inviterer til workshop i projektet Det Martime Hus den 11. marts 2015 i Kerteminde. Workshoppen finder sted på Kerteminde Søsportscenter, Marinavejen 6, Kerteminde.

Hvordan kan det martime erhverv og Syddansk Universitet sikre en øget rekruttering til relevante tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og sikre en øget kvalificeret arbejdskraft, der efterspørges i branchen?

  • Kom i dialog med de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser!
  • Hvordan kan vi øge unges kendskab til en karriere inden for offshorebranchen?
  • Kan de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i samarbejde med det martime erhverv sikre øget kvalificeret arbejdskraft inden for branchen?

Tilmelding via email til simons@biology.sdu.dk senest den 6. februar 2015.

Program:

10:00-10:15 Velkomst v. Jens T. Bertelsen. Rektor, Odense katedralskole

10:15-10:40 Ideen bag Det Maritime Hus og brobygningsaktiviteter på SDU v. Marianne Holmer, Institutleder, Biologiske Institut.

10:45-11:05 Fysiske rammer om Det Maritime Hus v. Kerteminde Kommune.

11:05-11:30 Hvad efterspørger de martime erhverv v. Jenny Braat. Direktør Danske Maritime.

11:30-12:25 Hvilke uddannelsesforløb kan være relevante v. Kasper Hallenborg. Institutleder Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og v. Michael Evan Goodsite. Institutleder Institut for Teknologi og Innovation.

12:30-13:30 Frokost

13:30-14:30 Workshop

14:30-15:00 Opsamling og aftaler om det videre forløb.

Projektet Det Maritime Hus er et 3-årigt projekt, der er et samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler på Fyn, University College Lillebælt, Langeskov Skole, Kerteminde Kommune og de maritime erhverv.