Del:

Besætningsskift, karantæne og grænselukning

Danske Maritime orienterer sig løbende om udviklingen under coronavirussen, herunder hvilke forholdsregler vores medlemmer bør tage stilling til.

Nationale forholdsregler og restriktioner ændrer sig hele tiden, og vi er senest gjort opmærksomme på situationen ved besætningsskift og afmønstring i Norge, hvor dansk besætning af myndighederne er forhindret i at gå fra borde. En særlig bustransport er derfor ved at arrangeret, som skal transportere besætningen direkte til Danmark. Også virksomheder tager i øjeblikket drastiske beslutninger, og Mærsk har meldt ud, at alle besætningsskift aflyses i fire uger.

Flere lande, herunder USA og en række lande i Asien, har varslet 14 dages karantæne for skibe, der ankommer fra visse europæiske lande. De præcise omstændigheder omkring karantænen er stadig i et vist omfang uklare, men det kommer formentlig til at påvirke både skib, last og mandskab. Konsekvenserne af lange karantæneperioder rundt om i verden samt restriktive nationale tiltag i landene omkring os kommer til at kunne mærkes i Danmark.

Vi må forvente, at skibe med syge besætningsmedlemmer kan blive mødt med restriktioner såsom karantæne i Danmark, men vi er ikke bekendt med nogen konkrete tilfælde endnu. Vi er klar over, at karantæne af skibe og eller mandskab kan få store konsekvenser for virksomheder samt den enkelte berørte medarbejder, og vi holder øje med udviklingen.

Grænselukning i landene omkring os intensiveres, men vi er efter meddelelse fra Søfartsstyrelsen fortsat af den opfattelse, at ind- og udrejse, herunder besætningsskift og arbejder ombord på skibe, defineres som anerkendelsesværdige formål, og dermed er tilladt. Hensynet til at opretholde kritisk infrastruktur og dermed holde hjulene i gang vejer tungt, og vi forventer ikke, at nødvendigt arbejde ombord og udførelsen af andre tjenesteydelser vil blive forhindret i Danmark.

Der er en stor usikkerhed om, hvordan hverdagen ser ud i morgen eller om en uge, men vi holder os konstant orienteret om tiltag, der kan få betydning for vores medlemmer. Herunder også tiltag, der bliver besluttet i landene omkring os.

Hvis I har konkrete spørgsmål eller problemstillinger i forbindelse med besætningsskift, karantæne eller grænselukning, er I velkomne til at kontakte Danske Maritime.

Hvis I selv ønsker at orientere jer hos de enkelte nabolandes Søfartsmyndigheder, kan I herunder finde relevante links. Det er ofte nyheder og guidelines til praksis og regler under coronakrisen.

Tysklands Deutsche Flagge: https://www.deutsche-flagge.de/en/news/latest-news

Norges Sjøfartsdirektoratet: https://www.sdir.no/en/

Sveriges Sjöfartsverket: http://www.sjofartsverket.se/en/