Hjem > Nyheder > Fra i dag kan virksomheder kræve coronapas af medarbejderne
26. november 2021

Fra i dag kan virksomheder kræve coronapas af medarbejderne

Et flertal i Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en ny lov, som skal mindske risikoen for, at coronasmitten spreder sig på arbejdspladser.

Så fra i dag kan virksomhederne kræve, at ansatte viser coronapas, så længe corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Samtidig kan virksomhederne kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat, hvis der vurderes at være et ekstra behov for at passe på eller en særlig situation. Ansatte med coronapas er dog som udgangspunkt undtaget denne del, men hvis en medarbejder siger nej til at fremvise coronapas eller ikke vil lade sig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Lovforslaget følger op på trepartsaftalen tidligere på måneden, hvor arbejdsmarkeds parter og Folketinget blev enige om, hvordan der kan skabes større tryghed på arbejdspladserne ved at begrænse muligheden for smittespredning. Herunder betydningen af at kunne passe bedre på ud fra en økonomisk betragtning, fordi det kan give store omsætningstab, når virksomheder er nødt til at holde helt eller delvist lukket ved coronaudbrud.

Mange statslige arbejdspladser er nu blevet omfattet af reglerne, og også for private arbejdsgivere bliver den nye lov en hjælp, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

”Jeg synes, det er et positivt og også nødvendigt tiltag. Vi skal hjælpes ad med at holde smitteniveauerne nede og dermed bidrage til at holde virksomhederne åbne. De danske smittetal har utrolig stor betydning for, hvordan udlandet betragter danske virksomheder, og vi skal for alt i verden undgå en ny stime af rejserestriktioner. Mange virksomheder har lidt store tab under krisen. Nu er vi i Danmark på rette vej, men de aktuelle smittetal er bekymrende, så jo mere vi kan gøre for at passe på hinanden, jo bedre,” siger Jenny Braat.

Loven kan læses i sin helhed her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L94/som_fremsat.htm

 

Læs mere om