Del:

Corona: Grønt lys til besætningsskift

Vi kan oplyse, at myndighederne tydeligt har bekræftet, at besætningsskift betragtes som et anerkendelsesværdigt formål.

I relation til dette oplyser myndighederne på deres side om coronasmitte (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark), at også følgende grupper betragtes som havende et anerkendelsesværdigt formål:

  • Sømænd, der skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte.
  • Besætningsmedlemmer på fly, diplomater, offshore-arbejdere eller andre persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksen bilag VII.

Til gengæld kan vi oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag har meddelt, at søfolks landlovsret i Danmark nu er suspenderet med øjeblikkelig virkning. Dermed vil landlov for sømænd (jf. Schengengrænsekodeksen bilag VII nr. 3) ikke anses for et anerkendelsesværdigt formål. Der kan dog stadig af- og påmønstres søfolk.

Suspendering af Landlovsretten betyder i praksis, at skibets besætning ikke må bevæge sig uden for havneområdet og fx tage til nærmeste by. Men besætningen må fx godt gå i land med affald inden for havneområdet, ligesom de gerne må modtage forsyninger til skibet inden for havneområdet. Skibsbesætningen må også gerne foretage nødvendige ”drafts” af dybdegange m.v., der også vil kræve, at man er på kajen ved skibet.

Ovenstående regler gælder for alle havne i hele Danmark, og den enkelte havn kan således ikke gå ud over disse restriktioner.