Del:

Danske Maritime og Miljø- og Fødevareministeriet rykker tættere sammen

 

Fremover mødes ledende chefer fra Danske Maritime og ledende chefer fra Miljø-og Fødevareministeriet to gange om året for at drøfte miljø- og erhvervsmæssige emner af fælles interesse.

Formålet med den nye samarbejdsaftale er et fælles ønske om at styrke Danmarks position som miljøvenlig skibsbygningsnation og hjemsted for førende universiteter og virksomheder indenfor forskning, udvikling og leverance af grøn maritim teknologi til den internationale skibsfart.

Derfor er det vigtigt at gennemgå sager af fælles interesse – ikke mindst fordi der er brug for en stærk dansk stemme i FN’s Søfartsorganisation IMO, på EU-niveau og i diverse internationale fora, siger afdelingschef Jakob Møller Nielsen fra Miljø- og Fødevareministeriet:

  • Det er vigtigt for ministeriet at have fingeren på pulsen i forhold til den maritime industri, som er rigtig langt fremme med grøn teknologi, og som er en af de brancher, der giver et vigtigt bidrag til at løfte de politiske målsætninger om en grønnere skibsfart og et renere miljø globalt. Det er en klar fordel af mødes regelmæssigt, så vi ved præcist, hvad der rører sig i branchen, så vi kan arbejde sammen om at understøtte den maritime industris muligheder, siger Jakob Møller Nielsen.

Den fælles målsætning er således at skabe øget vækst, bedre miljø og sundhed og at mindske skibsfartens skadelige påvirkninger. Danske Maritime har allerede et godt samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, men ser frem til en endnu tættere dialog, siger Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime:

  • Vi taler jo i branchen meget om behovet for den fornødne politiske opbakning til forskning, gode rammevilkår og så videre. Men det kræver, at vi også selv er meget opmærksomme på at fortælle om, hvad der sker i branchen. Udviklingen af ny teknologi går stærkt, og når vi kan drøfte både den og de handelspolitiske aspekter løbende, så bliver det meget nemmere at forberede sager af fælles interesse. Alle parter er interesserede i, at Danmark har en stærk position på den grønne agenda, så nu rykker vi tættere sammen, siger Jenny Braat.

Et andet emne, som vil blive berørt, er bæredygtighed, hvor Danske Maritime i oktober præsenterede Den Maritime Tænketank, som skal fordybe sig i brugen af FN’s verdensmål i den maritime industri.