Del:

En både ambitiøs og problematisk finanslov

 

For den maritime industri rummer den netop indgåede finanslov både positive og negative elementer. Finanslovsaftalen prioriterer velfærd og et mere grønt Danmark, lyder det fra regeringen, men dele af aftalen er problematisk set med Danske Maritimes øjne.

Det positive først:

Med finansloven oprettes “Danmarks Grønne Fremtidsfond”, som der samlet set er afsat 25 mia. kr. til. Fonden skal bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi.

Som en af de mest innovative brancher ser den maritime industri frem til at deltage aktivt i den grønne omstilling af den globale skibsfart, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

  • De danske maritime virksomheder er blandt de dygtigste i verden til at udvikle miljø- og klimavenlige teknologiske løsninger, og det arbejde kan styrkes yderligere med et målrettet fokus fra Folketingets side. Vi ser derfor meget frem til at få belyst, hvordan investeringerne skal udmøntes. Der er brug for målrettede investeringer i de områder, som for alvor kan rykke noget på den grønne dagsorden, og det er blandt andet den maritime industri, siger Jenny Braat.

Blandt de øvrige positive tiltag er et kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne, hvor der afsættes 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en yderligere forhøjelse af kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne. Samtidig afsættes der 2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særstilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser, og uddannelsesloftet afskaffes.

  • Det, synes jeg, er rigtig positivt. Vi har i den maritime industri brug for, at langt flere unge kigger i vores retning og vælger en teknisk uddannelse, hvilket er noget, vi arbejder meget aktivt med i en række forskellige sammenhænge. Samtidig finder nogle unge jo ud af, at de har valgt forkert, og derfor glæder det mig, at uddannelsesloftet forsvinder, så det bliver muligt for de unge at sadle om, siger Jenny Braat.

Regeringen og aftaleparterne er derudover blevet enige om en række initiativer, der forbedrer virksomhedernes adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft på områder med mangel på arbejdskraft samt styrker fastholdelsen af internationale studerende, som har taget deres uddannelse i Danmark. Samtidig kan udenlandske medarbejdere fremover modtage gratis danskundervisning, og den såkaldte positivliste over jobprofiler, som der er mangel på, bliver udvidet til også at omfatte udvalgte fag på faglært niveau.

  • Disse tiltag vil komme de maritime virksomheder til gode. Jo lettere, det er at rekruttere, jo bedre – også i de tilfælde hvor der er brug for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Samtidig giver det god mening at kunne beholde udenlandske talenter, som vi uddanner her i landet. Den maritime industri har generelt et stort globalt udsyn, hvor udenlandske medarbejdere kan være et rigtig positivt bidrag til medarbejderstaben, siger Jenny Braat.

Dernæst til det negative:

Desværre bliver bo- og gaveafgiften hævet fra de nuværende 6 % til hele 15 %. Dette rammer familieejede virksomheder, som nu kommer til at vente på, at et ekspertudvalg skal finde en ny metode til at udregne værdien af virksomheden og dermed beskatningsgrundlaget.

  • Danske Maritime finder denne del af finansloven meget problematisk. For dansk økonomi er en øget beskatning på de virksomheder, som finansierer velfærden, ikke den rette vej at gå, fordi det suger penge ud af virksomheden, som ellers kunne investeres i innovation, vækst og nye medarbejdere. Samtidig skaber det stor usikkerhed for de familieejede virksomheder, som står overfor et generationsskifte, ikke at vide, hvordan deres virksomheder ender med at blive værdiansat, så jeg vil virkelig opfordre til, at der kommer en afklaring hurtigst muligt, siger Jenny Braat.

Finanslovsaftalen for 2020 er indgået af regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.