Hjem > Nyheder > Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og små virksomheder
1. april 2020

Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og små virksomheder

Fra i dag kan selvstændige og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på mere end 30 pct. som følge af corona-virus, ansøge Erhvervsstyrelsen om at få kompensation.

Med ordningen går staten ind og dækker 75 pct. af den tabte omsætning. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig.

Kompensationsordningen for selvstændige er et led i Regeringen og Folketingets partiers aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020, og ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Der er sat 10 mia. kr. af til udbetalinger.

Fakta om ordningen:

  • Ordningen dækker ejere af virksomheder med omsætning eller personer med B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit i kalenderåret 2019. Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.
  • Selvstændige, der forventer et omsætningstab eller tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede omsætningstab eller forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Den selvstændige må derudover have maks. 10 fuldtidsansatte.
  • Virksomheden skal være oprettet senest 9. marts og skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i min. måneden op til den 9. marts. For nystartede virksomheder gælder særskilte krav.

Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanketten.

Læs mere om