Del:

Erhvervsstyrelsen har åbnet op for ansøgninger om hjælp til faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har den 8. april åbnet op for, at virksomheder, der oplever store fald i omsætningen på grund af coronavirus, kan søge om kompensation for deres faste udgifter.

Ordningen henvender sig til virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen på mindst 40 pct. som følge af coronavirus og/eller de tiltag, der er gennemført for at begrænse smitten i Danmark.

Afhængigt af faldet i omsætningen vil virksomheden kunne få kompensation fra staten på op til 80 pct. af de faste omkostninger. De virksomheder, der er fuldt lukkede ved forbud, og derfor slet ikke kan have en omsætning i en periode, kan opnå 100 pct. i kompensation for de faste omkostninger, så længe forbuddet er gældende.

Yderligere oplysninger om ansøgning om kompensation for faste udgifter findes her.

OBS: Umiddelbart inden der blev åbnet op for ansøgninger, blev ordningen imidlertid ændret, da kompensationsbeløbet er blevet forbundet med driftsresultat i virksomhedens seneste regnskabsår. I tilfælde af et negativt resultat nedsættes kompensationen. Ændringen er uhensigtsmæssig og rammer underskudsramte virksomheder urimeligt, fordi et underskud i seneste regnskabsår ikke nødvendigvis er udtryk for en usund drift.