Del:

EU ønsker fælles indsats for større rejsefrihed ifm. COVID-19

 

Europa-Kommissionen lægger i et nyt forslag op til en koordineret tilgang til restriktioner på den fri personbevægelighed inden for Europa i lyset af COVID-19.

På den baggrund har kommissionen vedtaget et forslag til rådsanbefalinger, hvis sigte er at samordne de foranstaltninger, der hindrer den frie personbevægelighed pga. pandemien. Forslaget omfatter også EØS-landene, herunder derfor også Norge.

Baggrunden for forslaget er naturligvis, at alle de rejserestriktioner, karantænekrav mv., de europæiske lande har indført siden marts for at dæmme op for smittespredning, hæmmer personbevægeligheden i EU’s indre marked.

Forslaget fokuserer fire områder:
1) Fælles kriterier og standarder for medlemsstaternes introduktion af begrænsninger på den frie personbevægelighed.
2) Fælles farve-koder for opgørelse af smitteudvikling og -tryk samt medfølgende restriktioner (grøn-orange-rød og grå)
3) Fælles ramme for foranstaltninger gældende for rejsende i høj-risiko lande og områder
4) Klar og let forståelig information til EU’s borgere om de enkelte restriktioner

I forslaget understreger Europa-Kommissionen, at opretholdelse af den frie bevægelighed inden for EU er afgørende for den europæiske økonomi og for opretholdelsen af Det Indre Marked.

Europa-Kommissionen lægger op til, at erhvervsrejsende, som rejser ud for at varetage samfundskritiske opgaver, ikke bør være omfattet af krav om karantæne. Det gælder bl.a. rejsende, som beskæftiger sig med transportsektorerne.

Hvis et land/område er markeret med rød eller grå farve, anbefaler Kommissionen samtidig, at de erhvervsrejsende undergår tests for corona-virus fremfor at blive sat i karantæne. Disse tests bør ydermere udføres i hjemlandet og ikke ved ankomst til destinationen. Medlemsstaterne opfordres i den forbindelse til gensidigt at anerkende de udførte corona-tests.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er fuldstændig afgørende for den maritime industri, og den bør derfor i videst muligt omfang sikres i tiden fremover. Danske montørers fysiske tilstedeværelse er påkrævet ved arbejder på skibe og værfter rundt om i Europa. Danske maritime virksomheder skal derfor sikres muligheder for med så få restriktioner som muligt at kunne sende folk ud til europæiske havne og værfter for at reparere og servicere skibene – og omvendt også at kunne hente folk til Danmark.

Karantænekrav og kraftige restriktioner for erhvervsrejsende under corona-krisen har aktuelt været en markant bremse for omsætning og beskæftigelsen i den maritime industri, og hvis situationen ikke forbedres, vil det på sigt være til stor skade for innovation og udvikling i virksomhederne og dermed for deres konkurrencekraft.

Europa-Kommissionen har tidligere udtalt, at reparation og vedligeholdelsesopgaver udført om bord på skibe anses som samfundskritiske opgaver, og med Kommissionens aktuelle forslag håber Danske Maritime, at medarbejderne i de danske maritime virksomheder igen frit kan rejse ud i Europa for at udføre deres opgaver, uden konstant at skulle tage stilling til rejsemulighederne, og om hvorvidt de er omfattet af krav om karantæne.

Kommissionens forslag lægger desuden op til at sikre transparens og en bedre koordinering af eventuelle nye nationale foranstaltninger for at dæmme op for smittespredning, herunder at EU-landene forpligtes til at underrette hinanden om nye restriktioner og om ophævelse af restriktioner.

Forslaget forventes behandlet i EU’s ministerråd i løbet af de kommende uger.