Del:

Europa-Kommissionens formand sætter ambitiøs klimakurs

Photo: EU

Da Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i dag indtog talerstolen i Europa-Parlamentet var det med en ambitiøs tale under armen. Det var den nye formands første State of the Union-tale, som traditionelt set er der, hvor man som formand sætter kursen for Kommissionens arbejde i det kommende år og ser kort tilbage på, hvad der er opnået i det forgangne år.

I år fyldte COVID-19 naturligt nok meget i talen, men også klimaet og det fælleseuropæiske ansvar for at sikre den grønne omstilling var højt på agendaen. I sommer blev EU’s ledere enige om en omfattende pakke på ca. 1.8 mia. euro, der består af den traditionelle flerårige finansielle ramme for EU-budgettet samt – med afsæt i coronakrisen – en ekstraordinær genopretningsindsats ved navn Next Generation EU. Sidstnævnte fik tilført 750 mia. euro, og lidt over en tredjedel af dette beløbet bliver nu øremærket den europæiske Green Deal, ligesom der også tilføres midler til grøn omstilling ad en række andre kanaler.

“Vi ved, at der er brug for forandring, og vi ved også, at det er muligt. Den europæiske Green Deal danner ramme for denne transformation, og målsætningen er at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050. Men vi kommer ikke dertil med status quo – vi er nødt til at bevæge os hurtigere og gøre tingene bedre. (…) På dette grundlag foreslår Europa-Kommissionen at øge 2030-målet for reduktion af emissioner til mindst 55 pct. Jeg anerkender, at denne stigning fra 40 til 55 er for meget for nogle og ikke nok for andre. Men vores konsekvensanalyse viser klart, at vores økonomi og industri kan klare det”, fastslog Ursula von der Leyen.

 

Photo: EU

Kommissionsformanden vil blandt andet bruge midler på grønne fyrtårnsprojekter, understøtte tværfaglige fællesskaber på tværs af EU og se den europæiske lovgivning indenfor klima og energi kritisk efter i sømmene. Den mere ambitiøse klimamålsætning fra EU, glæder Danske Maritimes administrerende direktør Jenny Braat:

“Vi bakker helhjertet op om det højere ambitionsniveau. Den maritime industri og sektor er allerede udpeget af Kommissionen som en af den meget vigtige brancher i Europa, og det handler jo både om den økonomi, vi skaber, og om den førende rolle vi har indenfor grøn omstilling af den globale skibsfart. Der er en masse, vi kan gøre nu og her, og vi er samtidig dybt involverede i at udvikle nye metoder og produkter til fremtiden. Men det er omkostningstungt at være first movers, og derfor glæder det mig selvfølgelig også at se, at der følger store summer med de politiske ambitioner, for det må ikke ramme os på vores globale konkurrenceevne, når vi på europæisk niveau mødes af nye krav. Men at den maritime industri kan gøre en reel forskel og er klar til at rykke, skal der ikke herske tvivl om”, siger Jenny Braat.

Sideløbende arbejder Danske Maritime og de øvrige europæiske maritime brancheorganisationer for industrien med en række initiativer, som senere skal præsenteres for Kommissionen og medvirke til at afhjælpe den nuværende kritiske situation for industrien. Et af de vigtigste initiativer er et flådefornyelsesprogram. Programmet skal sikre, at der fortsat bygges offshoreskibe, fiskerifartøjer og passagerskibe på de europæiske værfter, og at der fortsat udvikles og produceres maritimt udstyr og maritime teknologier af høj kvalitet. Europa er pt. verdensførende indenfor netop disse områder, og denne førerposition skal fastholdes.

Af andre emner tog Ursula von der Leyen i dag fat på behovet for bedre sundhedsvæsener på tværs af Europa, udfordringerne med flygtningestrømme ved EU’s ydre grænser, digitalisering og cypersikkerhed på tværs af landegrænser, behovet for et vellykket Brexit og sidst, men ikke mindst: ordnede arbejdsforhold for alle med et forslag om indførelsen af minimumsløn på tværs af EU. Sidstnævnte vil forventeligt også kaste en del debat af sig i de kommende måneder.

De overordnede pejlemærker fra Europa-Kommissionen blev i dag blevet præsenteret i disse seks overordnede kategorier:

Det er muligt at læse mere om de enkelte punkter her.
Og kommissionsformandens fulde tale ligger her.