Hjem > Nyheder > Evalueringsmøde om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation
30. november 2020

Evalueringsmøde om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation

Det sjette tekniske evalueringsmøde om gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation (MR TRM) blev afholdt 26. november 2020 i virtuelt format.

I mødet deltog repræsentanter fra de i EU godkendte klassifikationsselskaber (EU ROer), Europa-Kommissionen samt den europæiske maritime industri. Fra dansk side deltog international chef Klaus Rostell fra Danske Maritime, som også er formand for den europæiske maritime industris arbejdsgruppe vedr. klassifikation, SEA Class.

117 produkter testet med ny evalueringsproces
Det vigtigste dagsordenspunkt for mødet var at drøfte de resultater, som nu foreligger fra prøvetest af i alt 117 maritime produkter. De mange tests er gennemført via den nye produktevalueringsproces (PEP), som klassifikationsselskaberne har udviklet for at give maritime udstyrsproducenter, der ønsker deres maritime produkter omfattet af ordningen, bedre mulighed for at få feedback på, om produkterne kan accepteres af den såkaldte Simplified Risk-Based Model (SRBM).

De udvalgte 117 produkter er således tidligere afvist ved testning via SRBM, fordi modellen vurderede produkterne til at ligge på et for højt maritimt sikkerhedsniveau. Et højt sikkerhedsniveau kræver individuel eller produktspecifik certificering og øget involvering af klasseselskaberne fremfor almindelig typegodkendelse.

Resultatet af testene viste, at der nu kunne udvikles fællestekniske regler for yderligere 11 maritime produkter. 74 produkter blev imidlertid fortsat afvist. Primært fordi certificering efter gensidig anerkendelse ifølge EU ROerne ville udgøre en sikkerhedsrisiko. De resterende 32 produkter blev også afvist, fordi produktbeskrivelserne enten var for generiske, eller fordi der allerede var udviklet regler, som kunne anvendes til udstedelse af MR-certifikater.

Bedre transparens med ny metode
Testresultaterne bekræftede den europæiske maritime industris foreløbige holdning til PEP, nemlig at evalueringsprocessen nok skaber yderligere transparens om, hvilke produkter der kan blive genstand for MR-certificering. Men PEP vil ikke være i stand til at inddrage en lang række andre maritime produkter, som industrien har ønsket at gøre til genstand for certificering baseret på gensidig anerkendelse. Dermed opfylder processen ikke målsætningen om færre administrative byrder og lavere omkostninger.

Inddragelse af V-modellen
Som et supplement til PEP introducerede industrien på evalueringsmødet den såkaldte V-model, som viser, at performance, kvalitet og sikkerhed bør belyses på alle forskellige niveauer af skibsbygningsfasen:
(I) Fra de funktionelle krav op til materialespecifikationerne i designfasen
& (II) fra simple råmaterialer hele vejen op til de komplekse operationelle systemer/skibsbygningsfasen.
Denne model vil ifølge industrien bedre kunne bruges som grundlag for certificering på basis af gensidig anerkendelse, fordi V-modellen belyser udstyr, komponenter og materialer fra design til produktion og ikke udelukkende ud fra, om produkterne kræver individuel certificering eller typegodkendelse.

Klassifikationsselskaberne hilste V-modellen velkommen og vil nu analysere modellen nærmere. Selskaberne foreslog at afholde en workshop snarest i 2021, hvor modellen kunne diskuteres nøjere.

EU RO’ernes er forpligtet til at søge at harmonisere deres individuelle regler og sikre gensidig anerkendelse af certifikater. Danske Maritime har igennem en årrække arbejdet sammen med den europæiske brancheorganisation SEA Europe samt kollegaer fra andre europæiske brancheforeninger for at få skabt et regime for gensidig anerkendelse inden for skibsklassifikation. Målet er at sikre industrien lavere omkostninger og færre administrative byrder i forbindelse med klassifikation, uden at der gås på kompromis med den maritime sikkerhed. Fremskridtene har desværre ind til videre været beskedne.

Læs mere om