Del:

Forsvarsforlig: Udbud af miljøfartøjer bliver annulleret til gavn for samfund og værfter

Danske Maritime er tilfreds med, at det er lykkedes at opnå enighed om forsvarsforliget, der indebærer, at staten vil genoverveje udbuddet på et stort og tre mindre miljøskibe til en anslået værdi på 400 mio. kr.

I forligsteksten offentliggjort 28. januar 2018 står der følgende: ”Militære fartøjer til løsning af havmiljøopgaver Forligspartierne noterer sig, at udbuddet af nye miljøskibe genovervejes med henblik på at undersøge muligheden for en løsning, hvor nye militære fartøjer, udover den militære opgaveløsning, i nødvendigt omfang kan løse havmiljøopgaver.”

Nyt 28. januar 2018 kl. 20.10: Forsvarsministeriet annullerer udbud

Det vil give forsvaret mulighed for at udarbejde et nyt udbud, der passer med vækstplanen for Det Blå Danmark, hvor man husker på vigtigheden af også at udvikle danske kompetencer, innovation og sikre det danske forsvar den nødvendige forsyningssikkerhed i form af nationale skibsværfter og kompetencer.

”Vi er glade for, at særligt Dansk Folkeparti samt enkelte andre politikere, deriblandt folketingspolitikere, regionspolitikere samt borgmestre i de seneste uger har lagt sig i selen for at sikre, at denne type arbejder fortsat kan udføres i Danmark. Det er vigtigt både for den enkelte medarbejder på de danske værfter, hos de maritime leverandører og for Danmark, at staten tænker i helheder,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

De fire miljøskibe vurderes at give beskæftigelse til godt 400 mand i et år fordelt på værfter, lokale underleverandører samt medarbejdere i den maritime udstyrsindustri.

Danske Maritime har gennem længere tid undret sig over håndteringen af statens udbud for nye skibe og skibsvedligeholdelsesarbejder.

”Vi har løbende påpeget en række uhensigtsmæssigheder, og det er derfor meget glædeligt, at man nu har besluttet at se nærmere på sagen, så vi får fair vilkår i Danmark i konkurrencen med udenlandske værfter,” siger Jenny N. Braat.

Danske værfter er internationalt konkurrencedygtige, men bliver gang på gang mødt med ulige konkurrencevilkår og krav fra andre landes statslige udbud. Det er derfor beklageligt, når vi også fra dansk side blev stillet ringere end vores udenlandske konkurrenter.

”Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde med forsvaret, som vi altid har haft omkring bl.a. bygningen af fregatterne og Knud Rasmussen-klassen samt andre af statens fartøjer. Et samarbejde om at bygge og udvikle skibe til gavn for både stat og industri, og som sikrer danske interesser, såvel forsvarsmæssigt som samfundsmæssigt,” siger Jenny N. Braat.

Forsvarsforliget
Baggrund og fakta om problemstilling: Staten udelukker danske værfter med tiårsregel
Kontakt: Jenny N. Braat, 24 82 26 65, jnb@danskemaritime.dk