Hjem > Nyheder > Fra stiv kuling til grøn skibsfart
10. juni 2020

Fra stiv kuling til grøn skibsfart

 

Nyhed fra ShippingLab

Om alt går vel, vil strøm fra vindmøllerne ved Hvide Sande Havn om få år kunne omdannes til brint, som i en brændselscelle derpå kan levere motorkraft til det skib, som holder den lokale indsejling fri for sand. Men ambitionerne i det nye ShippingLab-projekt er langt større. Her er målet at gøre brugen af brint kommercielt bæredygtigt indenfor skibsfart generelt – gennem et godt lokalt demoprojekt, ny teknologi og en god portion papirarbejde.

Det er selve udviklingen af det nye brændselscellemodul og det nødvendige udstyr ombord, som har opnået støtte fra ShippingLab. Bag projektet står Hvide Sande Shipyard, Ballard Power Systems og Odense Maritime Technology (OMT), som nu er i fuld gang med at undersøge, hvordan de eksisterende erfaringer med brint-brændselsceller kan bruges på skibe. For selv om en del busser og lastbiler i dag kører på brint, stiller de særlige forhold ombord på et skib helt andre krav, fortæller Kristina F. Juelsgaard, som er Business Development Director hos Ballard Power Systems Europe, hvor man er specialister i blandt andet brændselsceller:

“Der er stor forskel på at køre på brint igennem byen med Linje 10 og på at bringe samme power system ombord på et skib til bølgeskvulp og understrøm. Dels er der vejret og påvirkning fra vand og salt, og samtidig skal systemet både kunne klare fremdriften af skibet og øget arbejdseffekt, når skibet ligger stille og graver. Det har vi udviklet en god løsning til, og samspillet i ShippingLab med de maritime eksperter er helt afgørende for at få prøvet tingene af i praksis og finde ud af hvad der rent faktisk virker bedst til søs. Ikke alle grønne typer brændstoffer vil egne sig til alle typer skibe, så vi ser frem til at få en god, fælles erfaring med brint“, siger Kristina F. Juelsgaard.

Hos Hvide Sande Shipyard glæder administrerende direktør Carl Erik Krististensen sig over, at et lokalt behov for en større, stærkere og mere moderne dredger samtidig kan danne grundlag for et – måske – epokegørende grønt projekt. Det helt overordnede fælles mål er zero-emission. Om brint er det rigtige at satse på, vil nu vise sig, men at det har stort potentiale, er der enighed om:

“Brint fungerer rigtig godt i andre sammenhænge, så om alt går vel, kan det også bruges her. Vi er glade for at deltage i projektet, fordi vi som værft gerne være med i front i udviklingen af nye løsninger, som kan gøre skibsfarten langt mere bæredygtig i fremtiden. Samtidig er det en glæde, hvis vi med lokalproduceret strøm både kan levere tilstrækkelig meget brint til projektet og derudover sende overskudsvarmen ud til fjernvarmeforbrugerne – og uanset hvad, kommer vi til at lære en masse af projektet”, siger Carl Erik Kristensen.

Konkret vil det nye skib blive designet ud fra et kendt design til en slæbe- og supplybåd. Men når der skal brint ombord, skal der også tages stilling til, hvordan den kan opbevares og påfyldes sikkert, fordi brint er en brændbar gas, der skal håndteres forsvarligt. Der skal findes løsninger til at sikre ventilation, eventuel brandslukning, monitorering m.m. Derfor kommer selve godkendelsesprocessen og risikovurderingen til at fylde en del, og projektet skal – i samarbejde med myndighederne – være med til at sætte rammen for brug af brint på skibe. Men alt det kan løses, mener parterne bag projektet.

I sidste ende bliver det afgørende succeskriterium, om projektet kan gøres kommercielt rentabelt. Men parterne er optimistiske, og hos Odense Maritime Technology ser Thomas Eefsen, som er Chief Commercial Officer, et stort potentiale i projektet:

“Dels er der det lokale perspektiv i at få omsat vindmølleenergien, så den kan bruges til drift af den lokale skibsfart. Samtidig er det vores forventning at brugen af brint generelt har et stort potentiale i forhold til at reducere klimabelastningen fra specielt nærskibstrafikken. Vores interesse i projektet er at demonstrere og vurdere potentialet af ’grøn’ brint hele vejen fra produktion, lagring, bunkering og til anvendelse som drivmiddel. Så når vi forhåbentlig lykkes med dette, kan brugen af brint blive et stærkt kort i den grønne omstilling af den nære skibsfart, og i det øjeblik at vi sejler mere klimavenligt, vil vi forhåbentlig se langt mere godstransport flytte over på skibe og dermed kunne øge omsætning i branchen. Så der er mange spændende perspektiver i dette projekt”, siger Thomas Eefsen.

Arbejdet med at udarbejde businesscasen og afprøve mulighederne i praksis vil strække sig over de kommende to år, og Kjeld Dittmann, som er formand for ShippingLab, er glad for at have fået endnu et spændende projekt med i det efterhånden vidt forgrenede samarbejde i ShippingLab:

“Skibsfarten står overfor store udfordringer med at omstille driften fra traditionelle brændsler til mere miljøvenlige løsninger, og for nærskibsfarten ser brændselsceller ud til at være et lovende alternativ. Samtidig er det konkrete projekt spændende for ShippingLab, fordi der er mulighed for at skabe et lokalt økosystem omkring brinten, og det kan give os værdifuld læring om problemstillinger og løsninger for produktion, distribution og forbrug af brint som drivmiddel til nærskibsfart”, siger Kjeld Dittmann.

Udover midlerne fra ShippingLab arbejdes der nu på at finde yderligere finansiering til realisering af det samlede projekt i Hvide Sande.

 

Fakta om ShippingLab:
Der arbejdes med tre forskellige arbejdspakker i ShippingLab, som hver indeholder en række forskellige projekter. ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere. Det samlede budget er 87 mio. kroner.

Læs mere om