Del:

Havneudvidelse skaber øgede forretningsmuligheder i Singapore

 

Trods sit beskedne areal – omtrent som Bornholm – er Singapore i dag en af de vigtigste og travleste havne i verden og hele den maritime industri har en afgørende betydning.  Singapore er i gang med en omfattende havneudvidelse, som vil gøre det asiatiske knudepunkt endnu stærkere i konkurrence med andre søfartsnationer.

Udvidelsen forløber i fire faser, hvoraf fase to nu er gået i gang. Når hele den samlede havneudvidelse er gennemført omkring 2040, vil Tuas Terminal kunne håndtere op til 65 mio. tyvefodscontainere om året.

På grund af omfanget er der også for danske maritime virksomheder god grund til at holde sig orienteret om de aktuelle forretningsmuligheder. Singapore er Danmarks 14. største eksportmarked, og ca. 1.200 danske virksomheder eksporterer varer og tjenesteydelser til landet. Desuden er en lang række danske virksomheder fysisk placeret i østaten, men vurderingen er, at flere virksomheder kan få glæde af den maritime vækst i landet.

Generelt er der i Singapore stor åbenhed overfor udenlandske virksomheders deltagelse og en stor efterspørgsel på de bedste teknologiske produkter. Singapore ligger i top 10 på verdensplan indenfor videnskab, industri og iværksætteri, og landet yder i flere sammenhænge tilskud til maritim forskning og udvikling, hvor det for også danske maritime virksomheder vil være muligt at komme i betragtning som teknologileverandører til lokale vidensinstitutioner. Det vil så være Singapore-partneren, som kan søge tilskuddet og give en del af det til den danske virksomhed.

Samtidig er der trådt en ny handels- og investeringsaftale mellem EU og Singapore i kraft, som fjerner alle toldsatser for EU-produkter. Med handelsaftalen fjernes også en række tekniske handelshindringer, og aftalen giver europæiske virksomheder bedre muligheder for at deltage i offentlige udbud. Aftalen skaber derudover øget markedsadgang for europæiske virksomheders investeringer i østaten samt beskyttelse af disse investeringer.

Især fjernelsen af alle toldsatser samt liberalisering af tjenesteydelseshandlen er gavnlig for danske maritime virksomheder med eksport til Singapore. Men aftalen forventes også at gøre det nemmere at oprette datterselskab, filial eller kontor og derved f.eks. bruge østaten som springbræt for salg og handel med andre lande i Sydøstasien.

For flere oplysninger kontakt Danske Maritimes forretningsudvikler Niels Freese på nif@danskemaritime.dk eller tlf.t +45 42 14 95 28.