Del:

IMO vedtager sin første strategi for reduktion af CO2

IMO vedtager sin første klimastrategi. Den indeholder konkrete mål, herunder et absolut mål i form af en reduktion af emissioner fra skibsfarten med mindst 50 pct. i 2050.

Strategien viser, at på trods af meget forskellige synspunkter, kan IMO nå til et resultat, der måske ikke tilfredsstiller alle­, men heller ikke tilsidesætter nogen legitim interesse. Nogle lande kunne ikke tilslutte sig strategien, ikke fordi de modsætter sig, at søfarten bidrager til klimamålene, men af politiske årsager.  Flere lande var utilfredse med resultatet, men modsatte sig ikke vedtagelsen.

Danske Maritime ser ingen tekniske grunde til, at ambitionsniveauet ikke kunne være højere. Vi ville have foretrukket et endnu klarere signal om de investeringer, der er behov for både på kort og langt sigt, men den strategi, der foreligger, er mere konkret og mere ambitiøs end nogen af de hidtil vedtagne aftaler og planer.

De første skridt til at opfylde strategien bliver en fortsat forbedring af energieffektiviteten for både nye og eksisterende skibe. Her er danske producenter centrale for, at processen hurtigt fører til resultater.

Også ballastvand og svovl
Mødet i dag i MEPC (IMO’s miljøkomite) behandlede også andre centrale emner.  Vi kom gennemførelse af det kommende svovlkrav nærmere ved at enes om et forbud imod, at skibe, der ikke har en scrubber, medfører højt svovlholdigt brændstof om bord. Vi fik afklaring på nogle tekniske regler om godkendelse af ballastvandssystemer. Vi fik en nødvendig korrektion af kravene om energieffektivitet for visse nybygninger.

Disse mere ’dagligdags’ beslutninger blev ikke bremset af de politiske drøftelser, hvilket er med til at vise, at IMO er central for regulering af den maritime sektor.

Danske Maritime var repræsenteret på IMO-mødet i London ved underdirektør Michael Prehn.