Del:

Information om skat og moms i relation til corona

Regeringen er netop nu i gang med at drøfte mulige midlertidige og målrettede tiltag, der kan afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer som følge af COVID-19, og har i den forbindelse også nedsat en særlig corona-enhed med DI, Dansk Erhverv og FH som faste medlemmer.

Lige nu er der fokus på transporterhvervene, turisme og oplevelsesøkonomi, men andre brancher kan blive inddraget i de kommende uger. Enheden drøfter muligheden for en konkret garantiordning, herunder mulighederne for kompensation. Derudover gives der mulighed for at udskyde betaling af A-skat og AM-bidrag, moms kan udskydes, og nedsættelse af selskabsskattebetaling, hvis en virksomhed forventer faldende indtjening.

Du kan her læse orienteringen fra Skatteministeriet.

Her kan du læse et faktaark vedrørende skat og moms.

Forskydningen af skat og moms beskrives yderligere i disse slides fra skatteministerens pressemøde om tiltagene.

Danske Maritime følger udviklingen løbende.