Del:

Kompetenceløft af medarbejdere under coronakrisen

 

I disse dage står mange virksomheder over for udfordringer med halvtomme ordrebøger eller opgaver, der ikke kan udføres pga. COVID-19. Disse omstændigheder gør, at nogle ansatte har mindre at lave, mens andre er nødsaget til at arbejde hjemmefra. En oplagt mulighed kan derfor være at se på, om der er ansatte i jeres virksomhed, som kunne have brug for et kompetenceløft. På grund af COVID-19 bliver flere og flere efteruddannelser nu omlagt til fjernundervisning, hvorfor der er rig mulighed for at uddanne sig hjemmefra.

Kompetenceløft i kombination med arbejdsfordeling eller lønkompensation
Kompetenceløft kan godt kombineres med arbejdsfordeling, ligesom en medarbejder, der er hjemsendt i forbindelse med lønkompensationsordningen, efter aftale med virksomheden kan deltage i voksen- og efter-uddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Hvis efteruddannelsen sker i forbin-delse med lønkompensation, er det dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse eller SVU i perioden.

I forhold til arbejdsfordeling har regeringen den 12. marts 2020 besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19. En arbejdsfordeling kan dermed igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Tilskudsmuligheder

VEU-godtgørelse
Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan virksomheden få VEU-godtgørelse som kompensation. For at få godtgørelsen er der en række betingelser, der skal være opfyldt. For nærmere information, læs her.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Virksomheden kan få SVU som en form for lønkompensation, hvis medarbejderen modtager løn under ud-dannelsen. Alternativt kan man lave en aftale om at sende medarbejderen på uddannelse uden løn, hvorved medarbejderen modtager SVU. Læs mere her.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF)
Virksomheden kan søge lønkompensation på medarbejderens vegne igennem IKUF. Medarbejderne har også selv mulighed for at søge tilskud til selvvalgt efter- og/eller videreuddannelse.
IKUF dækker medarbejdere under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Læs mere her. Det er muligt at opnå tilskud fra IKUF i forbindelse med arbejdsfordeling. Læs mere her.

VEU-Omstillingsfonden:
Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt. Se mere her.

Overblik over efteruddannelsesmuligheder som fjernundervisning:
Vær opmærksom på, at man både kan kombinere VEU-godtgørelse og/eller SVU samtidig med godtgørelse hos Kompetencefonde.

Herunder er en oversigt over udvalgte muligheder for fjernundervisning:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  Se AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning, her
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
  Se AVU-kurser, der udbydes som fjernundervisning, her
 • Forberedende voksenuddannelse (FVU)
  Se FVU-kurser, der udbydes som fjernundervisning, her
 • Ordblindeundervisning (OBU)
  Se ordblindekurser, der udbydes som fjernundervisning, her
 • Akademimoduler (AU)
  Se akademiuddannelser, der udbydes som fjernundervisning, her

En samlet oversigt over alle kurser, også diplom- og masterkurser, findes her:
https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelsestyper#para712

Øvrige muligheder og digital opkvalificering
Udover ovennævnte muligheder kan der være andre særlige muligheder afhængig af de respektive overenskomster.
Desuden findes der en række gratis onlinekurser og webinarer, som er målrettet opkvalificering af digitale kompetencer, bl.a. hos:

 • SikkerDigital.dk
  Jeres virksomhed kan få viden og vejledning om it-sikkerhed, samt e-læringskurser, der blandt andet
  henvender sig til administrative medarbejdere, ledere og hr-medarbejdere. Læs mere her
 • edX
  Tilbyder forskellige kurser indenfor alt fra ‘Engineering’ til ‘Computer Science’ og ‘Business and Management’
  fra førende universiteter i verden. Se mere her
 • Coursera
  Tilbyder en lang række kurser fra førende universiteter i verden. Se mere her
 • Elements of AI
  Online-kursus til grundlæggende forståelse for kunstig intelligens og maskinlæring. Se mere her

 

Teknologipagten –  gratis online kurser inden for digitalisering. 

Listen nedenfor  er samlet af Teknologipagten og bliver løbende opdateret.

Der er kurser af meget forskellig varighed – fra 1 time til flere dage. Kurserne omhandler mange forskellige temaer, herunder hvordan man bedst muligt udbytter den nyeste teknologi i sin virksomhed, over digital sidemandsoplæring til online sikkerhed og GDPR.

https://www.teknologipagten.dk/media/791743/teknologipagten-samling-af-gratis-online-efter-og-videreuddannelsestilbud-til-pdf-fil.pdf