Del:

Lån, finansiering og garantier til iværksættere og mindre virksomheder – Vækstfondens fem særtilbud i Coronatiden

 

Vækstfonden, der er statens investeringsfond for iværksættere og mindre virksomheder, har fået 3,4 mia. kr. til støtte i Coronakrisen fra Folketinget. Der er forskelle i vilkårene for ordningerne, men tilgangen er den samme: At yde en hurtig og effektiv finansieringshjælp til mindre virksomheders kamp under Coronakrisen.

Startlån
Vækstfonden har oprettet en ny type lån til start ups, som hedder”COVID-19 Startlån”.

Lånet er for start ups i fasen kort før kommercialisering. Det vil sige, at produktet kan være testet af brugere, solgt i et lille antal, eller virksomheden kan være finansieret af tilskudsprogrammer.

I øvrigt gælder:

  • Omsætning: Max. Ca. 50.000 kr. pr måned, evt. 0
  • Lånebeløb: Mellem 0,4 – 2 mio. kr.
  • Rente: Cibor 3 + 5 pct. Cibor er pt ca. 0 pct.
  • Etablering: 0,5 pct. af lånebeløbet og min. 10.000 kr.
  • Lånetid: Max. seks år
  • Medfinansiering: I forholdet 1:3, bl.a. tilskud

Vækstfonden svarer på en ansøgning om lånet ca. tre uger efter, at den er modtaget. Lånet er betydeligt mere fordelagtigt end banklån. Ansøgning sendes til Vækstfonden.

Danske Maritime (Niels Freese) kan assistere ved udarbejdelsen af en ansøgning.
https://vf.dk/finansiering/covid-19-startlaan/

Investorlån
Investorlån ydes til virksomheder, der er ramt af tabt omsætning, forsinket nysalg eller mangler finansiering. Lånet kan være til fx løn, husleje eller dækning af tabt omsætning.
https://vf.dk/finansiering/covid-19-investorlaan/

Business Angels lån
Business Angels lånet er for virksomheder med business angels og supplerer den finansiering, der kommer fra dem.
https://vf.dk/finansiering/covid-19-ba-laan/

Syndikeringslån
Syndikeringslånet er til iværksættere i den senere fase og supplerer øvrig finansiering.
https://vf.dk/finansiering/covid-19-syndikeringslaan/

Garanti til SMV´er
Garanti til SMV´er er Vækstfondens tilbud om at dække 70 pct. af det evt. tab, som et finansieringsinstitut har ved et nyt lån eller driftskredit til en smv.
https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/

Mere information:
Niels Freese
nif@danskemaritime.dk