Del:

Lovforslag om refusionsordning for sandsugere kan koste arbejdsplader

 

Danske Maritime har rettet henvendelse til folketinget om et lovforslag til ændring af den såkaldte refusionsordning for sandsugere. Forslaget ændrer på reglerne på en måde, der gør det dyrere at bruge danske værfter end f.eks. hollandske. Dette vil på afgørende måde ændre konkurrenceforholdene mellem denne type skibe, der opererer fra Danmark og tilsvarende, der opererer fra Holland, som er den væsentligste anden europæiske hjemstat for dem. De forskelle, der er mellem den danske og den hollandske ordning betyder, at der med de foreslåede ændringer vil indføres en fordrejet konkurrence ikke blot mellem sandsugere, men mellem værfter i udlandet og Danmark.

Det kan koste arbejdspladser. Se også vedlagte sammenligning mellem de to landes ordninger.

Link:
Henvendelse til medlemmer af folketingets skatteudvalg og erhvervsudvalg.
Bilag 2 (Notat af Baker Tilly af 15. november 2019)