Hjem > Medlemmer > Bawat
8. marts 2017

Bawat

Spredningen af invasive arter gennem skibes ballastvand er et stort problem på verdensplan, da den udgør en væsentlig trussel mod biodiversiteten og har alvorlige økonomiske konsekvenser. FN’s søfartsorganisation IMO har derfor vedtaget en ballastvandkonvention, som pålægger alle skibe at behandle ballastvandet før udledning. Sideløbende har de amerikanske myndigheder, i form af US Coast Guard, også indført standarder for behandling af ballastvand.

Den danske virksomhed Bawat har udviklet en teknologi, som behandler skibes ballastvand, og derfor er med til at hindre spredningen af invasive arter, der gør stor skade på lokale havmiljøer. Med Bawats patenteret teknologi, bliver skibets ballastvand pasteuriseret ved brug af overskudsvarme fra bl.a. skibets hovedmotor. Andre teknologier benytter sig af filtrering, UV-behandling eller store mængder kemikalier, eksempelvis klor, hvilket medfører risiko for forurening ved udslip og udgør en betydelig risiko for skibets besætning.

Bawats unikke ballastvandssystem repræsenterer et teknologisk gennembrud i måden at behandle ballastvand på. Bawats system renser vandet, mens skibet sejler, og forårsager således ingen forstyrrelser på fragt- og ballastoperationer, mens skibet er i havn, hvilket medfører en attraktiv værdiskabelse for den internationale shipping industri. Bawats teknologi håndterer alle typer vand; fersk-, brak- og saltvand.

Bawat A/S
Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

CEO Marcus Hummer

Tlf.: +45 29 12 34 20
E-mail: info@bawat.dk
Web: www.bawat.com

 

 

 

 

 

 

Læs mere om