Hjem > Nyheder > MUDP støtter seks spændende maritime projekter
28. oktober 2020

MUDP støtter seks spændende maritime projekter

Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi (MUDP) har netop uddelt 77 millioner gode støttekroner til i alt 36 projekter.

Disse skal komme med bud på innovative miljøteknologiske løsninger på nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer, og seks af disse er maritime projekter, som på vidt forskellige måder vil kunne bidrage til den grønne omstilling:

Hempel A/S har fået støtte til et projekt om asymmetrisk skibsmaling
– Projektets formål er at udvikle en miljøvenlig silikonebaseret skibsmaling med asymmetrisk vedhæftning; god vedhæftning ind mod skibsskroget og non-stick overflade ud mod havmiljøet.
Udbredelsen af denne skibsmaling vil lede til en reduktion af spredning af invasive arter til sårbare miljøer, da non-stick overfladen vil mindske skrogbegroning, som ellers er ansvarlig for en del af spredningen af ikke hjemmehørende arter mellem farvande. Hertil kommer en reduktion af CO2udledningen, som følge af mindre vandmodstand og deraf følgende lavere brændstofforbrug.

Alfa Laval Aalborg og FLSmidth A/S har fået støtte til udvikling af maritimt elektrostatisk partikelfilter

– Projektets formål er at udvikle et elektrostatisk partikelfilter (ESP) i forbindelse med en scrubber til fjernelse af partikler (PM), herunder black carbon (BC) og SO3-partikler fra udstødningsgassen fra store marine motorer. Derudover udvikles et vandrensningssystem, der kan separere nano- og mikroorganiske partikler fra scrubberens vaskevand, så disse forureningskilder ikke udledes til verdenshavene.

Hans Jensen Lubricators A/S har fået støtte til et projekt om reduktion af black carbon udledning af to-takts marinedieselmotorer med fleksibel smøreoliedoseringsstrategi

– Black Carbon (BC) partikeludledning fra skibe udgør et globalt problem både sundheds- og miljømæssigt. Det er store handelsskibe med to-takts marinedieselmotorer, som især bidrager til udledning af partiklerne. Omkring 50 pct. af den udledte partikelemission (herunder BC) fra to-takts marinedieselmotorer stammer fra cylindersmøreolien. Hans Jensen Lubricators’ (HJL’s) nye elektroniske smøresystem HJ Smartlube 4.0 tilbyder øget fleksibilitet i forhold til konventionelle smøresystemer, som forventes at kunne give yderligere reduktion af smøreolieforbruget og mulighed for at mindske udledningen af BC emissionerne. For at kunne udnytte fleksibiliteten i det nye system, er der behov for at kortlægge, hvordan doseringen skal ske, så software kan programmeres til at styre doseringen optimalt.

FLEX-FEB ApS og Søby Værft har fået støtte til at udvikle en fleksibel miljøpram

– Formålet er at udvikle, designe og bygge en fleksibel miljøpram (testplatform), der kan opsamle olieblandet vand, filtrere det og lede det rensede vand tilbage i havet. Olien opbevares, indtil den kan pumpes over i et tankanlæg og genanvendes. Der er indgivet patentansøgning på opfindelsen, og prammen kan derudover anvendes til opsamling af anden overfladeforurening fx plastikaffald samt opsamling af tang/ålegræs, som bl.a. kan anvendes til bæredygtige og CO2 neutrale tangisolerings- og akustikmåtter og fremstilling af gødning.

Explicit ApS og DTU Miljø har fået støtte til The Plane Project, som er kortlægning og kvantificering af klimagasser fra diffuse emissionskilder ved brug af droneteknologi og vertikale målemure (’planes’)

– Projektet vil udvikle en ny målemetode til kvantificering af klimagasser ved brug af snifferdroner til opstilling af vertikale ’målemure’. Kvantificering af udledninger fra f.eks. biogasanlæg, deponier, olie/gas- og landbrugsproduktion osv. er i dag en dyr og besværlig affære med stor måleusikkerhed, fordi de nuværende teknologier og målemetoder har svært ved at kortlægge udledningerne effektivt. Ved at bruge snifferdroner samt en ny metode til beregning af flux i et tværsnit af udledningerne, kan kvantificeringsmålinger på en lang række kilder og industrier forbedres væsentligt.

CRR DENMARK har fået støtte til fase 2 af fuldskala test og tilpasning af maritimt filtersystem for røggasrensning på en skibsmotor

– I 2019 etablerede CRR den første prototype løsning af et nyt filtersystem, med en fuldskala installation på et dansk kemikalieskib, med direkte tilknytning til skibets hovedmotor. Projektets vision og målsætning i projektet er, at bevisføre at løsningen kan filtrere svovl og Black Carbon partikler (BC) fra skibets røggas under IMO svovlregulativets gældende grænseværdier. Målene er lykkedes i første fase efter en række vellykkede tests og tilpasninger. Projektets sidste fase omhandler opgraderinger af udstyrsenheder og integrering af automation/online platform.

Du kan læse mere om MUDP og mulighederne for støtte her.

Læs mere om