Del:

Ny klynge skal understøtte den maritime branche

 

De maritime erhverv & logistik er af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blevet udpeget som en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Derfor søsætter Det Blå Danmark og logistik nu en ny samlet klyngeorganisation, som får navnet Maritime & Logistics Innovation Denmark – eller i daglig tale: MARLOG.

Den nye nationale klynge skal understøtte Danmarks position som en af verdens førende maritime nationer og er et samarbejde mellem de nuværende klynger MARCOD, Fyns Maritime Klynge og Maritime Development Center (MDC) samt Danske Maritime, Danske Rederier, Danske Havne og Dansk Transport og Logistik.

Jenny N. Braat, adm. direktør hos Danske Maritime siger:

“Det at lave en ny konstruktion med én samlet, national klynge vil komme virksomhederne til gode. Vi vil over hele landet i endnu højere grad end i dag kunne sikre vidensformidling ud til alle virksomheder og understøtte deres vækst på en lang række måder.

Den maritime industri er blandt Danmarks mest innovative erhverv, men der er benhård konkurrence på verdensmarkedet, og derfor finder vi det vigtigt at samle kræfterne i hele Det Blå Danmark til gavn for både store og små virksomheder”.

I dag har den nye konstruktion ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet om i alt 16 mio. kroner til indsatsen for maritim innovationskraft og logistikudvikling.

Med knap 100.000 beskæftigede og godt en fjerdedel af den samlede danske eksport er Det Blå Danmark og logistik samlet set en væsentligt national styrkeposition. Klyngens kerneopgave bliver at understøtte de mange dygtige virksomheder og aktører inden for det maritime område og logistik med tværgående projekter, som styrker konkurrenceevnen og bidrager til vækst og innovation. Logistik bliver en integreret del af klyngen med henblik på at sikre innovation i hele transportkæden.

Frem mod 2030 forventer OECD en fordobling af den samlede blå havøkonomi. For at Danmark får sin bid af den kage, er en klog og målrettet maritim indsats afgørende. Både med de gode aktiviteter, som i dag foregår i de nuværende klynger, og med en række nye målrettede tilbud til virksomhederne.

Se mere på MARLOG’s nye hjemmeside: www.marlog.dk