Del:

Obs på deadlines for tilskud til projekter

 

Kort efter sommerferien har to af Danmarks store tilskudsprogrammer med relevans for maritime virksomheder deadlines.

Det første er EUDP, som har deadline for ansøgninger d. 2.9.2020.
EUDP er Danmarks store tilskudsprogram for projekter, der bidrager til energieffektivitet og CO2 reduktion, herunder Power-to-X. Således er også teknologier til skibstransport dækket.
Projekterne skal være innovative og indeholde udvikling og demonstration. I årets andet call vil Energistyrelsen støtte med 260 mio. kr. Tilskudssatsen er ikke oplyst og vil afhænge af teknologi og ansøger.

Mere information: Klik her.

Det andet er MUDP, som har deadline d. 14.8.2020.
MUDP – Fyrtårnsprojekter – er Miljøstyrelsens tilskudsordning for projekter, der medvirker til nedsat miljøbelastning, herunder luftforurening og cirkulær økonomi. Projekter inden for skibstransport er omfattet og kan være relatereret til IMO-krav. Fyrtårnsprojekter er store og komplekse fuldskala-demonstrationer af ny teknologi, gerne med flere deltagere. Tilskudssatserne er 25-70 pct.

Mere information: Klik her.

Den tredje er Innovationsfonden, hvor næste deadline er d. 18.8.2020.
Innovationsfonden er den største statslige fond, som nu udbyder ”Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling”. Der investeres ca. 350 mio. kr i dette call for bæredygtighed og CO2 reduktioner, herunder ”Klima- og miljøvenlig transport” samt teknologier inden for energi og klima. Innovationsfonden søger store projekter med flere deltagere, der arbejder med forskning og innovation.

Mere information: Klik her.

Den fjerde er Den Danske Maritime Fond. Her er der deadlines d. 14.8.2020 og næste gang d. 23.10.2020.
Fonden yder tilskud til almennyttige projekter og fordelagtige lån til erhvervsmæssige projekter.

Mere information: Klik her.

Den femte er Orient´s Fond med deadline d. 9.9.2020.
Fonden støtter bl.a forskning, formidling og almennyttige projekter.

Mere information: klik her.

Danske Maritimes fundraiser, Niels Freese, assisterer medlemmerne med udarbejdelse af ansøgninger.

Kontakt:
Niels Freese
nif@danskemaritime.dk
+45 42 14 95 28