Hjem > Nyheder > Øget hjælp til selvstændige, virksomheder og lønmodtagere
9. februar 2021

Øget hjælp til selvstændige, virksomheder og lønmodtagere

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der giver yderligere hjælp til selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. Aftalen indeholder flere elementer, der kan have relevans for medlemmerne, herunder:

 • Forhøjelse af loftet for selvstændige: Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages. Gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. december 2020.
 • Justering af omsætnings- og indkomstgrænse i kompensationsordninger for selvstændige mv.: Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. december 2020.
 • Forenkling af ansøgningsprocesser: Der afsættes 175 mio. kr. til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Forlængelse af ordningerne i EKF og Vækstfonden: Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Forlængelse af arbejdsmarkedsinitiativer: En række arbejdsmarkedsinitiativer mv. forlænges, herunder:
  o Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
  o Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
  o Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
  o Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge

Regeringen arbejder desuden fortsat på at få øget statsstøtteloftet yderligere, samt på at EU’s såkaldte krisebestemmelse kan bruges i større grad.

Læs den fulde aftaletekst her.

Læs mere om