Del:

Økonomisk hjælp til at have lærlinge og oprette lærepladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som skal gøre det økonomisk overskueligt for virksomheder at have lærlinge og oprette nye lærepladser under og i kølvandet på coronakrisen.

I aftalen er parterne blevet enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Den samlede trepartsaftale indeholder bl.a. en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres nuværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Alle arbejdsgivere får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020, ligesom der afsættes midler til en række initiativer, der skal sikre, at eleverne nemmere får adgang til skolepraktik. Der lægges også op til at investere i kvaliteten af skolepraktik. Initiativerne skal sikre, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse i tilfælde af, at de mister deres læreplads på grund af krisen.

Som en del af aftalen indføres der fra 2021 et fleksibelt AUB-bidrag, der skal sikre, at indtægter og udgifter balancerer over tid og kan rumme en øget aktivitet på erhvervsuddannelserne. Samtidig er det aftalt, at der afsættes 500 mio. kr. årligt i ordningen, som parterne til efteråret skal udmønte i fællesskab som løsning på den presserende udfordring med manglende lærepladser samt langsigtede overvejelser for den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser.

Du kan læse aftaleteksten her og pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her.