Del:

Opfordring: Unge skal både vejledes og udfordres mere

 

MAN Energy Solutions har haft besøg af hele 60 københavnske folkeskolelærere. Formålet var at klæde lærerne bedre på, så de ved langt mere om den maritime industri, når de skal fortælle deres elever om forskellige karrieremuligheder.

Det er i den sammenhæng blevet betydeligt mere udfordrende at være folkeskolelærer. Engang fik alle elever individuel rådgivning fra skolernes uddannelsesvejledere, så de både hørte om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Men sådan er det ikke mere. Alle de elever, som vurderes som uddannelsesparate, får i dag kun kollektiv vejledning, og det er problematisk, siger Flemming Eiberg Hertz, som er UU-vejleder i Grundskole Vest i Københavns Kommune:

  • Det betyder desværre, at der kan være en større gråzone af unge, som ikke har et godt og ressourcestærk netværk til at håndtere uddannelsesvalget eller et rum for at tale om deres usikkerhed i den forbindelse. Disse ender ofte med at vælge gymnasiet, altså ”det sikre”, da de ikke kender nok til andre uddannelser. Men resultatet er ofte frafald og omvalg, og flere af dem får så desværre ikke en succesoplevelse i starten af deres uddannelsesliv, siger Flemming Eiberg Hertz.

I Københavns Kommune har man gennem initiativet ”Styrket udskoling” forsøgt at forbedre vejledningen – også for lærerne, hvis besøg hos MAN Energy Solutions er kommet i stand via Danske Maritime og UU’s kontakt med virksomheden. For ligesom eleverne har mange lærere aldrig besøgt en maritim virksomhed, og det gør det svært at vejlede.

  • Uagtet lærernes gode vilje til at støtte de unge i uddannelsesvalget, så er deres kendskab til de forskellige uddannelser krav, indhold og muligheder, alt andet lige, ganske begrænset og temmelig spredt. Det kræver meget af lærerne at være ”up to date” og dermed udfordre de unge i uddannelsesvalget, siger Flemming Eiberg Hertz.

Hos Danske Maritime er samarbejdet med UU-vejlederne i Københavns Kommune ét blandt mange initiativer, som skal give så mange unge som muligt en reel indsigt i, hvad en teknisk uddannelse kan føre til. Der er hårdt brug for at fortælle om, hvad der egentlig foregår på moderne maritime virksomheder, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

  • I den maritime industri sukker virksomhederne efter flere hænder, og som andre brancher drømmer vi om, at langt flere unge vil vælge en teknisk uddannelse og en maritim karriere. Men hvorfor skulle de det, hvis de aldrig har hørt om, hvad vi laver, besøgt en af vores virksomheder eller set nogle af de imponerende produkter, vi kan producere? siger Jenny Braat.

Både hos Danske Maritime og hos UU-vejledningen på grundskoleplan i København er det derfor et stort ønske, at det politiske lovgivende niveau tager rammerne for vejledning op til revision. Selv om UU-vejlederne har fået en meget vigtig rolle som bindeled til erhvervslivet, er også deres midler blevet beskåret, og når skolerne ikke selv har ressourcer til at skabe relationer til erhvervslivet, hvordan skal de unge så få kendskab til mulighederne, spørger Flemming Eiberg Hertz:

  • Der er fra det politiske niveau udtrykt et klart ønske og mål om, at alle unge skal tage en uddannelse, samt at flere skal tage en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasial uddannelse. De mål kan man som UU-vejleder næppe være uenige i, men det klinger lidt hult, når det selvsamme politiske niveau har valgt at udelukke en så stor en del af unge i 8.-9. og 10.klasserne for den individuelle vejledning. Hvem er det konkret, der skal så udfordre og lave passende forstyrrelser i de unges tilgang til uddannelse, hvis de er uddannelsesparate? spørger Flemming Eiberg Hertz.

Netop denne udfordring har Danske Maritime flere gange rejst over for Folketinget, og det er et af de emner, som brancheorganisationen også aktuelt drøfter med en række folketingsmedlemmer. I 2018 blev der indgået en ny politisk aftale for erhvervsuddannelserne, som fra 2020 introducerer et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse. I aftaleteksten understreges vigtigheden af, at eleverne i fremtiden i højere grad skal udfordres ift. deres uddannelsesvalg, og både Danske Maritime og UU-vejledningen håber således på, at der vil ske en markant opprioritering af vejledningen.