Del:

Regeringen styrker af indsatsen for dansk eksport og arbejdspladser – også til gavn for den danske maritime industri

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod har i dag lancereret en række nye initiativer, der skal sikre danske virksomheder hjælp til at genoprette eksporten i lyset af COVID-19. Samtidig øges indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

Den globale økonomi er hårdt ramt, men verden åbner nu langsomt igen, og vi står over for en enorm global genopretning. Ikke mindst fordi Danmark som en lille åben økonomi er stærkt afhængig af åbne udenlandske markeder. Initiativerne i regeringens nye eksport- og investeringspakke er en udmøntning af den politiske aftale fra april, hvor der blev afsat 225 mio. kr. til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021.

Med de nye initiativer etablerer Udenrigsministeriet blandt andet en ’udrykker-enhed’, der proaktivt vil opsøge mere end 1.000 berørte danske SMV’er og 100 udenlandskejede virksomheder. Samtidig vil Udenrigsministeriet tilbyde gratis akutrådgivning og assistance til danske virksomheder, der på markeder på tværs af verden oplever problemer med fx told samt varer og personers fri bevægelighed på grund af COVID-19-krisen.

Et andet initiativ er, at Udenrigsministeriets priser for øvrig eksportrådgivning bliver halveret for alle virksomheder, mens SMV’er gennem tilskud kan få reduceret prisen med samlet 75 procent, og endeligt fordobles midlerne til danske virksomheders erhvervsfremstød i 2021.

Den danske maritime industri er stærkt afhængig af eksport til udlandet, og derfor hilses regeringens nye eksportinitiativer velkomne. Danske Maritime er i dialog med både Udenrigsministeriet og de danske ambassader rundt om i verden for at sikre, at de danske maritime virksomheder får den bedste eksportrådgivning i takt med åbningerne rundt om i verden.
Danske Maritime planlægger samtidig at arrangere en række fremstød til udvalgte markeder, hvor der gøres brug af de øgede midler til erhvervsfremstød.

Læs mere om de nye initiativer og en nyoprettet hotline for danske eksportvirksomheder på www.eksporthjælp.nu.

Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til international chef hos Danske Maritime, Klaus Rostell pr. e-mail: kro@danskemaritime.dk