Del:

Sæt kursen mod en grønnere skibsfart

 

Kronik af Ole Philipsen, repræsentant for CO-Industri, Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Maritim innovation og nye forretningsmodeller sker allerede i dag i partnerskaber på kryds og tværs af de maritime erhverv. Men det kræver en ekstra indsats af erhvervet og regeringen, hvis vi som land skal blive i førerfeltet med teknologiske revolutioner og klimaløsninger inden for søfarten. Derfor holder CO-Industri, Danske Maritime og Danske Rederier i dag konference på Christiansborg.

Danmarks søfartshistorie bygger på værfter, der som lokomotiver for rederiernes visioner var med til skabelsen af de moderne skibe og generationer af danske søfolk på de syv verdenshave.

Og ligesom rederierne har den danske maritime industri en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger. Det har smittet af på søfartsuddannelserne, for med ny teknologi og moderne kommunikationsmidler stilles der store krav til søfolkene om bord. Derfor er danske søfolk eftertragtede og har en central rolle i både driften og udviklingen af skibene.

Men hvis vi i fremtiden skal beholde vores maritime konkurrencefordele, kræver det, at vi tager grundigt fat om det maritime DNA, og at vi med nysgerrighed og åbenhed griber de teknologiske muligheder.

Klimaløsninger som ny vind i sejlene

Virkeligheden er, at skibsfarten ligesom resten af samfundet står over for en udfordring med at reducere klimaaftrykket. Heldigvis er vi overbeviste om, at Danmark kan være en frontløber inden for udvikling, test og anvendelse af nye maritime teknologier, digitale systemer, autonom skibsfart og energiløsninger.

Den gode nyhed er nemlig, at Danmark som en af verdens førende søfartsnationer har en solid viden og erfaring inden for de tekniske løsninger. Opskriften på Danmarks succes som en førende maritim nation har alle dage handlet om teknologisk indsigt, købmandskab og udsyn. Vi starter ikke forfra, men det kræver, at vi nu sætter skub på den første ingrediens, den teknologiske indsigt.

Vi har muligheden for at gøre Danmark til et førende laboratorium for udvikling og test af nye maritime teknologier i åben innovation, der kan reducere søfartens udledning af drivhusgasser og føre nye forretningsmodeller med i kølvandet. En win-win effekt, der foruden et reduceret klimaaftryk giver grundlag for nye grønne job.

Virker nye løsninger i Det Blå Danmark, så virker de også globalt. Efterspørgslen efter maritimt udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling og grønne transportløsninger vil tage til i takt med, at det globale fokus på klimaløsninger udmøntes i konkrete målsætninger og handlinger. Det kan øge dansk eksport og give nye danske arbejdspladser.

Den hemmelige ingrediens er samarbejde

Den hemmelige ingrediens er det tætte samspil på tværs af den maritime sektor og særligt den handlekraftige, politiske opbakning til erhvervets ambitioner.

Senest med regeringens klimapartnerskab med 13 sektorer i dansk erhvervsliv ser vi en ny type partnerskab, der særligt går på samfundsansvaret. Det Blå Danmark indgår i regeringens partnerskaber og skal komme med forslag til, hvordan sektoren kan mindske udledningen af drivhusgasser fra skibsfarten både på globalt plan og i de hjemlige farvande.

Om der er tale om nye brændstoftyper, elektrificering eller andre tekniske løsninger, så kræver det samarbejde om udvikling, test og montering af udstyr samt om at sikre de rette kompetencer. Det er dyrt at være frontløber, og det er derfor vigtigt at øremærke forskningsmidler til den maritime forskning, der længe har været underprioriteret herhjemme.

Vi kvitterer derfor for, at et enigt folketing for nyligt har har afsat 1,5 mia. kr. til grøn forskning, hvor forurening fra transportmidler er et af fokusområderne. Det er en god start, men det kræver en vedholdende og markant indsats i de kommende mange år, hvis vi skal beholde vores nuværende position, endsige flytte os fremad.

Vi har i Danmark en helt unik position, og hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan vi tage en ledende rolle i skibsfartens grønne omstilling. Vi er ikke alene en af verdens førende maritime nationer, vi har samtidig en kæmpe viden og erfaring inden for vedvarende energi. Forstår vi at koble de to ting sammen, er vi sikre på, at vi kan skabe et nyt grønt eksporteventyr inden for det maritime.