Del:

Syn af skibe under coronavirussen

Danske Maritime orienterer sig løbende om de udfordringer branchen og vores medlemmer står overfor som følge af indgrebene overfor coronavirussen.  Vi er blandt andet opmærksom på Søfartsstyrelsens daglige virke, og hvordan en nedtrapning af almindelige funktioner vil have betydning for vores medlemmer. Vi har således taget kontakt til Søfartsstyrelsen, hvad angår syn og certificering af skibe i forbindelse med ophold på værft.

Almindelig synsforretning af skib efter ophold på værft bliver i et endnu uvist omfang umiddelbart begrænset, men Søfartsstyrelsen har meddelt, at driften på trods af nedtrapning bør fortsætte, og at løsninger samt konkrete problemer vil blive prioriteret. Vi anbefaler, at virksomheder lader skibe gå på værft som under normale omstændigheder, og samtidig indleder en dialog om den konkrete situation med Søfartsstyrelsen og Danske Maritime.

Søfartsstyrelsen har meddelt, at de ved allerede bestilt synsforretning vil kontakte virksomheden og meddele udsættelse eller finde alternative løsninger, så driften kan fortsætte.

Søfartsstyrelsen har endnu ikke udarbejdet en konkret handlingsplan for afviklingen af synsforretning, men der bliver arbejdet på at finde fornuftige løsninger så syn kan gennemføres.

Eksempelvis kan en simpel synsforretning muligvis gøres ved brug af billeddokumentation, erklæringer eller lignende. Andre skræddersyede løsninger vil kunne tages i brug, således at driften og arbejdet kan fortsætte.

Hvis I som medlem oplever, at synsforretningen på nuværende tidspunkt er en hindring, anbefaler vi, at virksomhederne kontakter vores juridiske konsulent Alexander Rabenberg på alr@danskemaritime.dk eller tlf. 42 14 95 27 med detaljerne.

Vi vil med henblik på en konkret løsning for den enkelte opgave gå i dialog med virksomheden og Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsens afdeling for Sikre skibe:
Martin John, Synschef tlf. 72 19 60 68 eller Per Sønderstrup, Kontorchef tlf. 72 19 61 69