Del:

Trepartsaftale om lønkompensation i forbindelse med corona-krisen

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, som midlertidigt kompenserer virksomhederne for en del af lønudgifterne til de mange medarbejdere, som er eller bliver sendt hjem.

Aftalen, som er af stor betydning for en række af Danske Maritimes medlemmer, gælder i tre måneder med virkning fra den 9. marts og frem til den 9. juni 2020.

Ifølge den nye aftale vil den statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere udgøre ¾ af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For timelønnede kan den statslige lønkompensation udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. Det er en forudsætning for at bruge ordningen, at virksomheden ikke afskediger nogen medarbejdere eller anvender andre ordninger, som giver mulighed for at sende dele af medarbejderne hjem uden løn.

De private virksomheder, der anvender ordningen, vil fortsat skulle betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selvom de måtte være hårdt ramt af corona-krisen. De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Samtidig er det en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger ansatte af økonomiske årsager.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger om lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie/afspadsering svarende til fem arbejdsdage, skal medarbejderen enten holde fri i fem dage uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage kompensation for disse dage.

Hele aftale kan læses her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af denne aftale gjort det klart, at man også arbejder på en ordning, der kan hjælpe selvstændige, herunder enkeltmandsvirksomheder.