Del:

Corona Hjælpepakke Overblik over mulighederne for små virksomheder

 

Folketingets Corona Hjælpepakke er meget brugt og gavner også små virksomheder. To nye elementer er kommet til med relevans for små maritime virksomheder: Ekstra penge til Innobooster og eksporthjælp.

Her følger en oversigt over de dele af hjælpepakken, som har særlig relevans for mindre virksomheder.

Innobooster
Tilskudsprogrammet for innovation i mindre virksomheder, Innobooster, har fået ekstra 350 mio. kr. til uddeling i 2020.

Dette er en kraftig forhøjelse fra Innoboosters oprindelige bevilling på 300 mio. kr., så risikovilligheden kan blive højere. Innovationsfonden vil også acceptere mere markedsorienterede aktiviteter og lægger op til, at ansøgninger om tilskud på under 800.000 kr. behandles på ca. en måned. Tidligere var dette beløb 500.000 kr.

Virksomheder, der er i gang med et Innobooster projekt, har mulighed for at søge om en ekstra bevilling, og Innoboosters sædvanlige sommerlukning er aflyst.

Mere information om de nye retningslinjer: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster

Konsulenthjælp
Erhvervshusene administrerer ”CoronaGenstartprogram”, der yder tilskud på 25.000 kr. til mindre virksomheder, som søger rådgivning fra private konsulenter til en genstartsplan. Planen kan være strategiudvikling, teknik, organisering med mere for at genopbygge tabt omsætning.

Virksomheden betaler selv et gebyr på 2.500 kr. og skal yde løntimer i projektet svarende til 35.000 kr.
Mere information: Erhvervshusene, fx https://ehsyd.dk/coronagenstart

Eksportfremme
Udenrigsministeriets assistance til danske eksportører vil over to år blive fordoblet til 225 mio. kr., hvilket for små virksomheder kan betyde gratis eksporthjælp eller en lavere pris herfor. Eksporthjælp kan være eksportfremstød, støtte fra ambassader og innovationscentre med mere.

Lønkompensation
Mere end 25.000 virksomheder har søgt lønkompensation, og staten har udbetalt mere end 6 mia. kr. i ordningen.

For at komme i betragtning kræves, at virksomheden varsler afskedigelse af 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Virksomheder, der har modtaget kompensation, kan søge om forlængelse. Kompensationen udgør 75-90 pct. af lønnen, men max. 30.000 kr. per måned.
Mere information: www.virksomhedsguiden.dk

Kompensation for tabt omsætning
Ordningen er for selvstændige eller freelancere med en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr./måned før coronakrisen. Antal ansatte skal være højst 10, og omsætningsfaldet skal være på minimum 30 pct.

Ordningen opdateres.
Mere information: www.virksomhedsguiden.dk

Momsen returneret og udskydelse af skat
Moms indbetalt for 2 og 4. kvartal i 2019 kan blive udbetalt som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales 1. april 2021.

Ligeledes kan moms indberettet til fristen 2. marts 2020 omdannes til et lån.

Fristerne for virksomhedernes betaling af A-skat og AM-bidrag er udsat fire måneder. Moms for 1. og 2. kvartal lægges sammen. Moms for 1. og 2. halvår lægges også sammen.
Mere information: www.virksomhedsguiden.dk

Statsgaranteret lån, driftskredit og garantier fra Vækstfonden
Vækstfonden kan garantere 70 pct. af et banklån til dækning af tabt omsætning, hvis denne er over 30 pct.

Vækstfonden tilbyder også andre ordninger for lån og finansiering til mindre virksomheder og iværksættere i Coronatiden.
Mere information: www.vf.dk

For virksomheder med eksport
EKF garanterer 80 pct. af bankers kredit til virksomheder med eksport og omsætningstab på min. 30 pct. Hvis underleverandører straks-betales, yder EKF en garanti på bankkreditter.

Mere information: www.ekf.dk

Mere information om indholdet i denne artikel:
Niels Freese,
nif@danskemaritime.dk