Hjem > Den maritime industri går foran med ny tænketank for effektiv brug af verdensmålene

Den maritime industri går foran med ny tænketank for effektiv brug af verdensmålene

Danske Maritime præsenterer en tænketank for indførelsen af FN´s Verdensmål i den danske maritime industri. Som den første industri nedsætter vi en tænketank som led i at sikre, at den danske maritime industri går allerforrest på den grønne dagsorden.

Formålet med Den Maritime Tænketank er at styrke de danske maritime virksomheders position på verdensmarkedet, at bidrage til en bedre verden og at give inspiration til aktører såvel inden for som uden for branchen. Præsentation sker netop nu på Christiansborg – med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup samt udvalgte folketingsmedlemmer.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling knytter på en række områder an til søfarten og den maritime industri. Særligt inden for klima og miljø kan Det Blå Danmark for alvor gøre en forskel, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Men selv om mange interesserer sig for verdensmålene, kan det være svært at få dem koblet til den daglige produktion.

Derfor får den nye tænketank nu til opgave at anskueliggøre, hvordan de danske maritime virksomheder bedst muligt kan bruge verdensmålene i praksis, og hvordan man som virksomhed kan vise, at man arbejder ud fra verdensmålene. Så i sidste ende vil medlemsvirksomhederne så at sige blive udstyret med en værktøjskasse, siger Jenny N. Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

 • De danske maritime virksomheder er blandt de dygtigste i verden, og nu går vi efter også at blive de dygtigste til at føre verdensmålene ud i praksis. Dels fordi det bidrager til at skabe en bedre verden, dels fordi virksomhederne opnår konkurrencefordele i det globale marked, hvor verdensmålene er en del af rammevilkårene, og dels fordi både nuværende og kommende medarbejdere tydeligt skal kunne se, at den maritime industri tager ansvar, siger Jenny N. Braat.

Den Maritime Tænketanks kommende arbejde vil blive fulgt med interesse af erhvervsminister Simon Kollerup:

 • Det her er en dagsorden, som fylder rigtigt meget for regeringen. Og for mig som erhvervsminister er det vigtigt, at erhvervslivet er med os, når vi taler bæredygtighed og hele den grønne dagsorden. Det Blå Danmark viser allerede vejen med store ambitioner for den grønne omstilling, og det er yderst positivt, at Danske Maritime nu ønsker at intensivere branchens arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål.

De danske maritime virksomheder lever i høj grad af eksport og har stærke relationer til verden. Det betyder meget, hvilke værdier en virksomhed arbejder ud fra, og hvad man i sidste ende giver til forbrugerne, siger Jenny N. Braat:

 • Vi ved, at vores medlemsvirksomheder er meget interesserede i emnet. Vi ved også, at mange forbrugere foretrækker produkter, som er produceret bæredygtigt, og derfor vil vi gerne vise meget tydeligt, at den danske maritime industri netop arbejder ud fra disse kriterier og forsøger at gøre en forskel. På længere sigt kunne det være fantastisk, hvis forbrugere i hele verden kunne se, at denne vare er produceret bæredygtigt og derefter fragtet med et miljørigtigt skib, siger Jenny N. Braat.

Ved dagens præsentation taler erhvervsministeren, adm. direktør Jenny N. Braat samt formanden for Folketingets Erhvervsudvalg, Lars Chr. Lilleholt. Derudover deltager også flere af medlemmerne af tænketanken samt en række folketingsmedlemmer.

Medlemmerne i den nye tænketank har alle stor indsigt i verdensmålene og/eller den maritime industri. De udpegede medlemmer er:

 • Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal
 • Steen Hildebrandt, professor, Århus Universitet
 • Ove Ullerup, ambassadør, Udenrigsministeriet
 • Lars Hindkjær, direktør, Miljøstyrelsen
 • Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen
 • Henrik Sornn-Friese, associeret professor, CBS
 • Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
 • Christopher Rex, innovationschef, Danmarks Skibskredit
 • Kristian Cedervall Lauta, prodekan, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
 • Adam Moe Fejerskov, forsker, DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier
 • Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne
 • Anne Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier
 • Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions
 • Lars Skytte Jørgensen, Vice-president, Alfa Laval
 • Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Tidligere på året viste en undersøgelse fra Epinion, at danskernes kendskab til verdensmålene er vokset markant. I 2017 havde kun 35 pct. af danskerne hørt om verdensmål, men på to år er det tal steget til 62 pct. Undersøgelsen viser også, at 92 pct. af danskerne mener, at verdensmålene er vigtige, og at 81 pct. af danskerne mener, at Danmark bør gå forrest med at sikre, at verden når målene.

FN’s Verdensmål blev vedtaget af 193 lande den 25. september 2015. I Folketinget etablerede man i 2017 det såkaldte 2030-netværk, som på tværs af partier samarbejder om implementeringen af FN’s verdensmål i samarbejde med civilsamfundet, erhvervslivet og andre interesserede.