Del:

Frihandelsaftale mellem EU og Japan er godt nyt – også for den maritime industri

Det er en historisk aftale mellem EU og Japan, der i dag træder i kraft. Frihandelsaftalen, som har været færdigforhandlet et stykke tid, er nemlig den største som EU har indgået med et tredjeland.

I den maritime industri er man glade for, at frihandelsaftalen mellem EU og Japan er trådt endeligt i kraft.

”Det kan blive en vigtig aftale for mange af vores medlemmer,” forklarer Jenny N. Braat, der er administrerende direktør i brancheforeningen Danske Maritime, der varetager danske værfter og maritime udstyrsproducenters interesser.

”Japan er en af de absolut førende skibsbygningsnationer i verden og et vigtigt marked for Danmarks maritime industrivirksomheder. Generelt er gode eksportvilkår vigtige, da en stor del af den danske maritime industris omsætning kommer fra eksport. Derfor er det rigtigt glædeligt, at aftalen for så stort et skibsbygningsmarked nu er trådt i kraft.”

Siden juli 2017, hvor Japans premierminister Shinzo Abe, EU’s ministerrådspræsident Donald Tusk samt Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker nåede til enighed om det overordnede indhold i aftalen, har der pågået et arbejdet med at få alle de tekniske og juridiske detaljer på plads samt gennemført ratifikation både i Japan og blandt EU’s institutioner.

”Udover fjernelse af alle toldsatser på industrieksport til Japan, som er til glæde for danske eksportører af maritimt udstyr, giver frihandelsaftalen også bedre rammer for eksport og salg af skibsdesign og andre maritime tjenesteydelser. En lettere adgang til det japanske udbudsmarked, bedre rammer for investeringer, samt øget fokus på at sikre ens standarder for godkendelse af industriprodukter er også noget vi forventer kan være til gavn for vores medlemmer”, afslutter Jenny N. Braat.

Information om aftalen fra EU
Information om aftalen

For yderligere oplysninger og kommentarer fra Danske Maritime
Klaus Rostell, international chef i Danske Maritime | +45 42 14 95 22 | kro@danskemaritime.dk

Foto ©: Europa-Kommissionen