Del:

Indrejseforholdene i en række nabolande pr. 27. marts 2020 (OBS: opdateret den 7. maj 2020)

De tiltag og restriktioner, der er indført rundt om i verden for at mindske risikoen for spredning af covid-19 (coronavirus), har store konsekvenser for de danske maritime industrivirksomheder. Det gælder ikke mindst for de virksomheder, som udsender maritime montører og rådgivere i forbindelse med reparation og vedligehold af skibe.

Danske Maritime har med bistand fra en række af de danske ambassader siden medio marts overvåget indrejseforholdene i en række af vores nabolande (Nederlandene, Norge, Polen, Sverige og Tyskland.

Vi tager forbehold for pludselige ændringer i indrejseforholdene i de enkelte lande.

Nederlandene:
Der er ikke indrejseforbud for EU-borgere.
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands

Norge:
Nærings- og fiskeridepartementet i Norge har over for den danske ambassade nu pr. e-mail oplyst, at reparations- og vedligeholdelsesopgaver om bord på skibe er at opfatte som samfundskritiske opgaver. Derfor vil indrejse være muligt uden krav om karantæne for at udføre sådanne opgaver i Norge. Det er imidlertid vigtigt, at der i forbindelse med indrejse i Norge på forhånd er udstedt brev fra den norske ordregiver (rederi, værft mv.), der bekræfter opgavens karakter som samfundskritiks, opgavens varighed, destinationen i Norge og kontaktoplysninger på den norske ordregiver, der sætter grænse- og sundhedsmyndigheder i Norge i stand til at kontakte ordregiveren. Brevet skal derfor medbringes ved indrejse.
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/g-072020–revidert-rundskriv-om-ikrafttredelse-av-forskrift-om-bortvisning-mv.-av-utlendinger-uten-oppholdstillatelse-i-riket-av-hensyn-til-folkehelsen/id2695773/

Polen:
Den polske regering har nu lempet indrejserestriktioner og karantænekravet for erhvervsrejsende og studerende fra Polens EU-nabolande, herunder Danmark.
Søfarende, som skal påmønstre skibe i polske havne, eller danske montører, teknikere m.fl. som skal udføre arbejde på fartøjer i polske havne være undtaget kravet om karantæne ved indrejse til Polen.
https://polen.um.dk/da/rejse-og-ophold/corona-covid-19

Sverige:
Der er fortsat indført delvist indrejseforbud, men ikke for EU-borgere, der fortsat kan rejse ind i Sverige.
https://sverige.um.dk/~/link.aspx?_id=215E8D3D77D7413488AD1CC1F206416C&_z=z

Tyskland:
Tyskland har fortsat tæt grænsekontrol mod Danmark, Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxembourg, mens EU-borgere stadig må rejse ind i Tyskland.
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html;jsessionid=7938DCB822A257139945EAC9772C6A78.1_cid287

Det er vigtigt, at de relevante dokumenter om arbejdsforholdet medbringes, herunder fx arbejds- og ordrekontrakt eller invitationsbrev fra ordregiver. Det anbefales også at kontrollere oplysningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside om de aktuelle indrejseforhold i de pågældende lande. Det anbefales ligeledes, at de rejsende maritime montører og teknikere registrer sig på Udenrigsministeriets ”Dansker Liste” https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/danskerliste. Danskerlisten giver mulighed for, at Udenrigsministeriet kan kontakte de udrejsende eller sende vigtige informationer til disse, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor de rejsende opholder sig.