Hjem > Maritime Kompetencer

Maritime Kompetencer

Der er påbegyndt flere gode initiativer med det formål at synliggøre de uddannelser, som den maritime industri gør brug af. Det er dog væsentligt at sikre sammenhæng mellem aktiviteterne, så der skabes synergi til gavn for virksomhederne i den maritime industri.

Danske Maritime har derfor, med støtte fra Den Danske Maritime Fond, søsat projektet ’Maritime Kompetencer’. Danske Maritime ønsker med projektet at skabe en bred dansk platform for den samlede maritime industri på det uddannelsesmæssige område. Platformen skal blandt andet bruges til at samle og forankre viden fra virksomheder i den maritime industri, fra de regionale maritime lærlingekoordinatorer og fra andre aktiviteter i relation til uddannelser med relevans for den maritime industri. Dette skal skabe fora for erfaringsudveksling og danne grundlag for den nødvendige vidensdeling mellem den maritime industri, uddannelsesinstitutioner og andre. Det skal samtidig bidrage til den bedst mulige implementering af en række initiativer og tiltag på området.

Et væsentligt sigte med projektet er desuden at forbedre kvaliteten og fagligheden i uddannelserne på områder, der har relevans for den maritime industri, og at øge kendskabet til den maritime industri inden for de tekniske uddannelser.

Danske Maritime vil sikre, at relevante problemstillinger løftes politisk på nationalt plan. Foreningen vil også sikre, at de danske erfaringer fra projektet kan bringes videre gennem det europæiske samarbejde inden for Social Dialog i Europa-Kommissionen, hvor Danske Maritime er repræsenteret, og hvor der pågår en dialog om maritime kompetencer og rekruttering af medarbejdere med tekniske kompetencer.

Maritime Career Game – Nyt VR-spil

Danske Maritime har i regi af projektet, ’Maritime Kompetencer’, som er støttet af Den Danske Maritime Fond, udviklet VR-spillet, Maritime Career Game, der skal være med til at oplyse unge mennesker om de mange uddannelses- og karrieremuligheder, som den maritime industri tilbyder.

Maritime Career Game er et virtual reality spil, hvor eleverne arbejder sammen i små hold om at konstruere en moderne, elektrisk og miljøvenlig færge i en virtuel verden – på tid. Hvert hold styrer en gruppe maritime eksperter, og det gælder om at bruge dem optimalt, så deres specialer udnyttes effektivt. Og selvfølgelig løse opgaverne i en hensigtsmæssig rækkefølge, så der ikke opstår flaskehalse. Udfordringen er, at spilleren med VR briller ikke har adgang til alle informationer. Det er de øvrige spilleres opgave at rådgive om opgavernes omfang, hvilken maritim uddannelse eksperterne har, og hvor dygtige de er.

 


Book et besøg til din klasse

Er det noget for dine elever, at prøve kræfter med en virtuel maritim karriere? Så udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig med mulighederne.