Del:

Ny støtte til iværksættere og små og mellemstore virksomheder fra Industriens Fond

Industriens Fond har afsat 150 mio. kr. i krisehjælp til virksomheder indeholdende en hotline og to store støtteprogrammer.

Hotline
Industrien Fond har igennem GenstartNU oprettet en rådgivningshotline, som rådgiver SMV’er i den nuværende kritiske fase.

Virksomhederne med akutte problemer og 10-500 ansatte kan ringe ind og få hjælp til spørgsmål om forretningsplaner, likviditet, digitalisering, omkostninger, kunder og andre udfordringer, som er fremkommet i coronakrisen. Hjælpen kan udvides til et forløb over en dag eller op til 50 timer.

Tlf.nr. til hotlinen: 33 77 34 17
Se venligst inden opringning: https://genstartnu.dk/faa-raadgivning

To støtteprogrammer
Industriens Fond tilbyder to støtteprogrammer, som er henvendt til enheder, der kan organisere hjælp til virksomheder, fx virksomhedsrådgivere, universiteter og organisationer. Programmerne er baseret på Fondens opfattelse af den nuværende drastiske krise som en anledning til fornyelse, hvor det er vigtigt at være parat til markederne efter krisen. Programmerne er åbne til d. 30.9.2020.

  • ”Styrket gennem krisen”

Fonden yder tilskud til vidensinstitutioner og organisationer, der igangsætter og rådgiver virksomheder, der vil benytte den nuværende krise til omstilling. Omstillingen kan være gennem innovation, samarbejde, produktionsformer, nye løsninger, ny forretningsudvikling mm. Deltagerne i støttede projekter skal især være iværksættere og virksomheder med 10-500 ansatte. Projekterne kan vare 1-2 år.

  • ”Viden i Anvendelse NU”

Programmet henvender sig virksomhedsrådgivere, der i 1-1 udviklingsforløb med mindre virksomheder skaber grundlaget for at have et styrket forretningsgrundlag efter krisen. Virksomhedsrådgiveren skal arbejde med min. 10 virksomheder. Projekterne varer max. et år.

Mere information:
https://genstartnu.dk/
https://www.industriensfond.dk/Corona