Hjem > Nyheder > Nye karantænekrav tager hensyn til erhvervsrejsende
3. februar 2021

Nye karantænekrav tager hensyn til erhvervsrejsende

Folketingets har vedtaget en lov, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for personer, der rejser ind i Danmark, herunder danske statsborgere. Den nye lov vil betyde, at de gældende anbefalinger om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage – med mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse – bliver til krav.

Loven indeholder imidlertid undtagelser, som er væsentlige for Danske Maritimes medlemmer. Personer, der hyppigt krydser grænsen som nødvendigt led i varetagelsen af deres arbejde, er undtaget fra kravet. Tilsvarende er også vandrende arbejdskraft omfattet af undtagelserne, idet udlændinge, der rejser ind for at arbejde, levere varer eller tjenesteydelser på tværs af grænsen, eller som har et andet anerkendelsesværdigt formål, heller ikke vil være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager disse opgaver.

De nye bestemmelser stiller betydelige krav til virksomhederne, men Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime, glæder sig over, at de nye karantænekrav tager hensyn til erhvervsrejsende:
“Undtagelserne er helt afgørende for, at de maritime virksomheder kan fortsætte deres arbejde i og uden for Danmark. Danske Maritime har vedholdende understreget overfor Folketinget, at vores medlemmers arbejde – som del af eksportindustrien – naturligvis må anses for anerkendelsesværdigt. Det har vi sammen med flere andre toneangivende organisationer kæmpet for i en længere periode, hvor vi har været i tæt dialog med Folketinget. Så jeg er utrolig glad for at se, at man fra politisk side har anerkendt det åbenlyse behov for, at rejsende erhvervsdrivende selvfølgelig skal kunne passe deres arbejde – hånd i hånd med, at vi passer på hinanden og nedbringer smitterisikoen”, siger Jenny Braat.

Folketinget har samtidig vedtaget, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at disse arbejdstagere PCR-testes for covid-19 efter indrejse i Danmark. Der stilles i loven ligeledes krav om, at arbejdsgiveren og selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft, selv skal sørge for at blive PCR-testet for covid-19 efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivere skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19, og arbejdsgivere skal desuden udarbejde en skriftlig plan for covid-19 test for tilrejsende arbejdskraft.

De to love vil træde i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, hvilket forventes at ske inden for ganske kort tid.

Særlige regler for sygedagpenge ifm. COVID-19
Derudover skal virksomheder være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for sygedagpengerefusion i forbindelse med COVID-19. Normalt kan virksomheden få sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdages sygdom. Men hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, dvs. hvis medarbejderen er smittet eller sat i karantæne med mistanke om coronasmitte, har virksomheden ret til at modtage sygepengerefusion allerede fra første syge- eller karantænedag. Det gælder således både, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, og hvis medarbejderen er blevet sat i selvisolation.

Denne ændring i sygedagpengeloven har været gældende fra 27. februar 2020, og gælder indtil videre frem til 31. marts 2021. Det betyder, at virksomheden kan søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, eller hvis medarbejderen må blive hjemme på grund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Refusionen søges gennem virk.dk, hvor man angiver ”anden årsag”. Med fritekst kan man skrive, at årsagen er covid-19. De almindelige regler for ansøgning om sygedagpengerefusion gælder. Det betyder, at ansøgning om refusionen skal ske senest 5 uger efter medarbejderens første sygefraværsdag. Hvis sygemeldingen er kortere end 30 dage, kan man vente med at søge, til medarbejderen er tilbage, så man kan angive sygdommens/karantænens varighed.

 

Læs mere om