Del:

Nye maritime muligheder i EU-Singapore handels- og investeringsaftalen

 

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og Singapore trådte i kraft den 21. november 2019. Aftalen skaber helt nye muligheder for det europæiske erhvervsliv til gavn for vækst og beskæftigelse.

Singapore er langt den største EU-handelspartner i den sydøstasiatiske region med en samlet bilateral handel med varer på over 53 milliarder euro og yderligere 51 milliarder euro for handel med tjenester. Over 10.000 EU-virksomheder er etableret i Singapore og bruger østaten som et knudepunkt for hele Stillehavsregionen. Singapore er også den førende lokation for europæiske investeringer i Asien, hvor investeringerne mellem EU og Singapore er vokset hurtigt i de senere år.

Den nye aftale fjerner alle resterende toldsatser for EU-produkter, og aftalen giver desuden nye muligheder for leverandører af EU-tjenester, bl.a. inden for sektorer som telekommunikation, miljøtjenester, ingeniørvirksomhed, computerservices og søtransport. Med handelsaftalen fjernes også en række tekniske handelshindringer bl.a. vedr. byrdefulde testkrav og standarder, og aftalen giver europæiske virksomheder bedre muligheder for at deltage i offentlige udbud. Aftalen skaber derudover øget markedadgang for europæiske virksomheders investeringer i østaten samt beskyttelse af disse investeringer.

Singapore er Danmarks 14. største eksportmarked, og ca. 1.200 danske virksomheder eksporterer varer og tjenesteydelser til landet. Desuden er en lang række danske virksomheder fysisk placeret i østaten.

Singapore er en af verdens førende maritime hubs med et stærkt brand. Østaten er hjemsted for en af verden største havne. Singapore er desuden en stærk flagstat, og shipping samt maritimt udstyr og maritime serviceydelser er derudover vigtige maritime erhvervsaktiviteter.

Især fjernelsen af alle toldsatser samt liberalisering af tjenesteydelseshandlen er gavnlig for danske maritime virksomheder med eksport til Singapore. Men aftalen forventes også at gøre det nemmere at oprette datterselskab, filial eller kontor og derved f.eks. bruge østaten som springbræt for salg og handel med andre lande i Sydøstasien.

Udenrigsministeriet har oprettet en info-hjemmeside om EU-Singapore handelsaftalen via dette link.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til international chef hos Danske Maritime, Klaus Rostell enten via e-mail: kro@danskemaritime.dk eller telefonisk: +45 42 14 95 22.