Del:

Nye tal tager pulsen på den maritime industri

Af adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime

Det er svært at samle præcise tal for den maritime industris fodaftryk i den danske økonomi. Den maritime industri består af værfter, producenter af udstyr og leverandører af services. Men det er ikke alle maritime virksomheder, som fremgår af de officielle tal hos Danmarks Statistik, ligesom mange virksomheder blot har det maritime som en af flere brancher, de opererer i.

Derfor satte vi os for at få bedre tal. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond bad vi COWI og Blue Consulting om at spørge 1.000 danske virksomheder med maritim omsætning og samle tal fra andre analyser. Det er der kommet en række interessante opgørelser og konklusioner ud af. Lad mig nævne nogle af dem.

  1. Den danske maritime industri orienterer sig mod et globalt marked. Den danske maritime industri står for 2,5 procent af den samlede danske eksport. Det er godt 25 mia. kr., hvilket svarer til, at vi i Danmark årligt kan bygge seks supersygehuse. Hele 93 procent af virksomhederne har udenlandske medarbejdere, og 87 procent har moder- eller datterselskaber i udlandet. Lige godt halvdelen overvejer ikke at flytte aktiviteter ud af landet, men 22 procent overvejer det.
  2. Maritime virksomheder er meget innovative. Hele 45 procent af de maritime virksomheder er innovative på produktsiden, mens det kun gælder for en femtedel af virksomheder i den øvrige danske industri. Og hele 70 procent af den maritime industri forventer at udvikle nye eller markant ændrede produkter frem mod 2020. Tre ud af ti maritime virksomheder peger dog på manglende adgang til forsknings- og innovationsmidler som barriere for vækst, og i en anden undersøgelse fra Sverige ligger Danmark i bunden, når det gælder forsknings- og innovationsmidler til den nationale maritime industri.
  3. Administrativt bøvl hæmmer den maritime industri. Over halvdelen af virksomhederne finder det besværligt at ændre eller udvide produktionen på grund af lokalplaner eller virksomhedsgodkendelser. 85 procent mener, at omkostningerne ved lovbundne tiltag er markant højere i Danmark end i sammenlignelige lande.
  4. Dårlige finansieringsvilkår koster arbejdspladser og vækst. Fire ud af ti maritime virksomheder peger på manglende finansieringsmuligheder som en af de største barrierer for øget vækst. F.eks. kan Norge og Tyskland byde på flere typer og mere favorabel finansiering end Danmark.
  5. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 58 procent af virksomhederne mener, at de mangler ’kloge hænder’ med især mellemlange videregående uddannelser. Manglen er næsten lige så stor, når det gælder korte og lange videregående uddannelser.
  6. Den maritime industri er i hele Danmark. Et særligt kendetegn ved den maritime industri er, at den skaber omsætning, overskud og beskæftigelse også i områder, hvor der generelt mangler økonomisk aktivitet. Den maritime industri er stærk i flere områder, men specielt i Jylland og på Fyn er den maritime industri en markant bidragsyder til beskæftigelse og omsætning.
  7. Der er stort vækstpotentiale i den maritime industri. 80 procent af de 1.000 adspurgte virksomheder forventer positiv vækst, også på kort sigt frem mod 2020. Det er desuden markant, at 39 procent af virksomhederne forventer en kraftig vækst på mere end ti procent årligt i de nærmeste år.

Hvad kan vi bruge de tal til? Jo, de fortæller, hvor vi som nation skal sætte ind, når det gælder rammevilkår til den maritime industri. OECD har spået en årlig vækst for den havbaserede økonomi på 3,5 procent. Det er noget mere end den generelle danske vækst på godt to procent årligt.

Der er altså et betydeligt vækstpotentiale i det havbaserede, herunder den maritime industri. Men væksten kommer ikke til Danmark af sig selv. Den kommer, hvis vi sikrer, at de dygtige maritime virksomheder ønsker at blive i Danmark og at investere her.

Mere information: Læs alle ni delanalyser om ‘Den maritime industris økonomiske fodaftryk’