Del:

Nyt fra Danske Maritime – april 2015

Blue INNOship er nu i gang
Danmarkshistoriens største maritime innovationsprojekt skudt i gang med sekretariat hos Danske Maritime.
I slutningen af 2014 fik samfundspartnerskabet Blue INNOship tilsagn om støtte fra Innovationsfonden, og efter en proces om den formelle aftaleindgåelse mellem Innovationsfonden og Blue INNOship startede projekterne op den 1. april 2015.

Aktiviteterne i partnerskabet består af 14 forskellige projekter, hvor knap 40 maritime organisationer over de næste fire år arbejder sammen om at skabe nye, innovative løsninger til gavn for såvel miljøet som virksomhedernes konkurrenceevne. Aktiviteterne skal også støtte den resterende danske maritime industri gennem udviklingen af en innovationsmodel.
Læs mere

Servitization-projekt i Blue INNOship
Danske Maritime bliver bindeled til projekt om Servitization under Blue INNOship, som gennemføres sammen med CBS. Opstartsmøde på trapperne.
Foruden at lægge hus til Blue INNOship-sekretariatet og at have observatørstatus i gruppen af kernepartnere, vil Danske Maritime bidrage i projektet ’Servitization – Creating the market by understanding performance, price, cost, contracts and financing’.

Projektet startede 1. april 2015 og løber til udgangen af 2018. Det gennemføres af Danske Maritime og Copenhagen Business School (CBS) med støtte fra Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond samt en privat fond.
Læs mere

Danske skibe får tre anløb på danske værfter
Sagen om reglen om 25 anløb for danske skibe med udenlandsk besætning, der ramte danske værfter, lader nu til at finde en endelig løsning. Regeringen foreslår, at skibene får lov til at gå på værft tre gange årligt, uden at det tæller med i de højst tilladte 25 årlige havneanløb.
De danske værfter har i flere år været i klemme i en tolkning af Udlændingebekendtgørelsens § 33, som betød, at et dansk skib med besætningsmedlemmer fra lande uden for EU kun må anløbe en dansk havn 25 gange på et år.
Læs mere

SEA Europe: 50 procent vækst i skibsværfters ordrebøger frem til juli 2014
Årsrapporten fra den europæiske maritime brancheorganisation SEA Europe viser, at ordrebøgerne på europæiske skibsværfter i juli 2014 var vokset med ca. 50 procent i forhold til et år tidligere. Danske Maritime kommer i maj med opdaterede tal.

Den europæiske maritime industri er verdensførende ikke mindst inden for udvikling og produktion af innovativ maritim teknologi. Med en årlig omsætning på over 90 milliarder euro og en beskæftigelse på ca. 500.000 personer er industrien et vigtigt erhverv i Europa.
Læs mere

Green Ship of the Future fortsætter
Green Ship of the Future blev genlanceret på et møde den 17. april 2015 på DTU. Det oprindelige projekt startede i 2009 og har stået for en række projekter, der har bidraget til profilering af dansk maritim miljøindsats.
Det er nu hensigten, at succesen skal forsættes med en forstærket indsats om udvikling af energieffektive løsninger for skibsfarten og en nedsættelse af miljøbelastningen.
Der deltog 51 personer i mødet, og 21 virksomheder tilmeldte sig på mødet til det nye Green Ship of the Future.
Læs mere

Kalendernyt

Invitation til lancering af finansieringsportal den 12. maj 2015

Konference om Det Blå Danmark i Norge den 12. maj 2015

Danske Maritimes årsmøde 2015 foregår onsdag den 20. maj 2015

Danish Maritime Days program 2015

Medlemsnyt

Inrotech i SMART Yard-projektet som de eneste fra Danmark
Finansieret af den Europæiske Union har SMART Yard-projektet til formål at forbedre produktiviteten af små og mellemstore europæiske skibsværfter og beslægtede underleverandører med mindst 20 procent. Dette skal ske ved at forbedre den viden og de teknologiske færdigheder, der er nødvendige for at bekæmpe hård global konkurrence og levere innovative produkter. Dette er især vigtigt, fordi den teknologiske kløft mellem små og store europæiske værfter er steget markant i de seneste årtier.

Projektet vil indeholde syv centrale teknologiområder, og Inrotech’s rolle vil være inden for svejsning og montage. Inrotech vil levere enkel, mobil og fleksibel svejseudstyr som altid, og vil biddrage med sin allerede unikke teknologi, som vil blive udviklet yderligere idet projektet gør fremskridt. SMART Yard startede i oktober 2013 og vil fortsætte tre år frem. De forventede resultater vil blive opnået takket være bidrag af i alt 20 partnere, som er en blanding af skibsværfter, universiteter, entreprenører og iværksættere.

Wärtsilä ekspanderer i Danmark
Wärtsilä vil være verdens største leverandør af maritim teknologi og har derfor rettet næsen mod opkøb af maritime virksomheder i Danmark. Siden 2002 har selskabet opkøbt fem danske virksomheder og er nu i gang med at overtage Hørsholm-baserede Lyngsø Marine A/S, som producerer elektronisk styring af skibsmotorer, skrev Børsen.

Koncernchef i Wärtsilä, Björn Rosengren, forklarer, at opkøbene skal sikre, at virksomheden løbende styrker produktionsnetværket for at kunne udbyde så mange avancerede skibskomponenter som overhovedet muligt. Overtagelsen af Lyngsø Marine er ifølge koncernchefen er vigtigt skridt for Wärtsilä, der forsøger at bevæge sig opad i high end-markedet for at kunne konkurrere med virksomheder som Siemens, ABB, Kongsberg og General Electric.

DESMI runder 900 mio. kr. i omsætning
DESMI-koncernen fik i 2014 en omsætning i 2014 på godt 900 millioner kroner. Det er rundt regnet 100 millioner kroner mere end året før, fremgår det af selskabets årsregnskab, som beskrives i ShippingWatch. Resultatet blev et overskud på 46,3 millioner kroner sidste år mod et plus i 2013 på 34,6 millioner kroner.

DESMI-koncernen er især kendt for ballastvandsselskabet DESMI Ocean Guard, som blev overtaget i 2014. DESMI beskæftiger sig overordnet inden for hovedområder som Marine & Offshore og Oil Spill Response.
Læs hele nyheden på ShippingWatch.

Jobopslag

Danske Maritime søger ny økonom: Ansøgningsfrist er den 12. april 2017. Del gerne stillingsopslaget fra Jobindex.

Læs jobopslaget her

Nyt om medlemmer

VIKING vinder terræn i fortsat vanskeligt marked

VIKING Life-Saving Equipment A/S gennemlever en moderat opbremsning oven på de seneste mange års ubrudte vækst. I et marked præget af fortsat nedgang inden for de to vigtige segmenter, fragtskibe og offshore, nåede omsætningen i 2016 1,858 mia. kr. mod 1,891 mia. kr. året før. Resultatet før skat androg i regnskabsåret 183,5 mio. kr. i forhold til 200,5 mio. kr. i 2015.

Læs mere

VIKING Saatsea introducerer 24/7 ISPS kurser

Nu er der godt nyt til de redere, som satser på at reducere omkostninger og risiko i forbindelse med mandskabstræning. Med det seneste kursusmodul til VIKING Saatsea’s intelligente e-lærings løsning kan besætninger nu gennemføre ISPS træning og certificering hvor som helst og når som helst.

Læs mere

Kalender

5. april 2017: Danske Maritime holder årsmøde i København. Fortsat enkelte ledige pladser. Se program og tilmelding.

25. april 2017: Danske Maritime inviterer sammen med MARCOD til konference kl.13.30-16.00 om scrubbere og markedsmuligheder i Aalborg. Se program og tilmelding.

25. april 2017: Danske Maritime er vært ved en frokost i Tokyo i Japan. Frokosten afholdes på Den Danske Ambassade med deltagelse af japanske virksomhedsdirektører, Danske Maritimes medlemmer og adm. direktør Jenny N. Braat, erhvervsminister Brian Mikkelsen med delegation samt den danske ambassadør. Danske Maritimes medlemmer har lange traditioner for afsætning på det japanske marked, og denne frokost understreger og vedligeholder det gode forhold imellem landenes industrier og virksomheder.

15-18. juni 2017: Danske Maritime deltager i Folkemødet på Bornholm. Nærmere kommer.

16. november 2017: Danske Maritime, CO-industri og Danmarks Rederiforening afholder maritim konference på Christiansborg. Nærmere kommer.

Nyt medlem
Danske Maritime byder velkommen til Iver C. Weilbach & Co. A/S som optages i Foreningen 1. maj 2015.

Nye medarbejdere
Danske Maritime er glade for at kunne byde velkommen til vores nye skibsingeniør Poul Erik Louw og Magnus Gary fra Blue INNOship-sekretariatet. Begge startede i Foreningen den 1. april 2015.