Del:

Mange EU-udbud annulleres som følge af manglende forarbejde og markedskendskab

Et ud af fem offentlige EU-bud bliver annulleret. I halvdelen af tilfældene påpeger ordregiverne, at de selv kunne have gjort mere for at undgå annulleringen. Det er ikke bare ærgerligt, at så mange EU-udbud går om, det er også rigtig dyrt lyder kritikken fra Danske Maritime

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at rigtig mange EU-udbud annulleres. Det skyldes ikke, at opgaverne, som der skulle være løst, har løst sig selv. Desværre viser undersøgelsen, der omfatter 3.602 EU-udbud, at halvdelen af de annulleringerne kunne være undgået, hvis man fra udbudsgivers side havde været grundigere og sat sig mere ind i det marked, som man lavede udbud til.

– Det er rigtig kedelige tal, forklarer Michael Prehn, der er underdirektør i Danske Maritime og igennem en længere årrække har kæmpet for bedre udbud.

– Jeg har desværre set mange tilfælde, der viser det samme som analysen her. Derfor er det rart, endelig at få sat tal på fra en officiel myndighed, der kan bakke op om det vi har sagt længe. Der er brug for, at man inddrager industrien i langt højere grad og langt tidligere i udbudsprocessen, hvis vi skal undgå dette ressourcespild, forklarer han.
Senest har det lille danske værft Jobi måtte se til mens tæppet blev trukket væk under et EU-udbud, som virksomheden havde givet tilbud på til Miljøministeriet.

– Det er en meget uheldig sag, men som på bedste vis, viser hvad der er galt med mange offentlige udbud i dag. I 2013 ønskede man at købe nye miljøskibe, men havde ikke sat sig ordentligt ind i, hvad det krævede økonomisk og teknisk. Det endte kort fortalt med, at man indkøbte to brugte skibe, som man ville ombygge til formålet i 2015. Desværre har man ved årsskiftet valgt at trække stikket på det udbud som Jobi Værft havde bud sig ind på efter en konstruktiv dialog med Miljøministeriet om mangler i udbudsmaterialet. Det er spild af ressourcer. For en mindre virksomhed som Jobi Værft er det dyrt. Men når man så ser på den målestok, som annulleringerne sker i i analysen her, så er det jo noget der koster os alle sammen, at man ikke sørger for at gøre sit hjemmearbejde og gå i dialog med de industrier, som man skal have til at byde på offentlige opgaver, så man har den nødvendige viden inden man stiller krav til løsningerne, fortæller Michael Prehn.

Om analysen
Analysen Annullationer af danske EU-udbud viser, at der i 22 procent af de annullerede udbud henvises til manglende konkurrence som en årsag, og at 54 procent af disse genudbydes i modificeret form. Det svarer til at knap fem procent af samtlige udbud annulleres (og at under 2½ procent helt aflyses) med henvisning til svag konkurrence. Det understøtter, at der er god konkurrence om de fleste af de opgaver, som sendes i udbud.
I knap halvdelen af de annullerede udbud vurderer ordregiverne, at de selv kunne have handlet anderledes for at undgå annullationen. Blandt andet anfører ordregiverne, at de kunne have været grundigere i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, at de kunne have anvendt en anden udbudsprocedure eller have opnået et bedre markedskendskab, inden de offentliggjorde udbudsmaterialet. Analysen omfatter 3.602 EU-udbud fra perioden 2016-2017.

Læs hele analysen her