Del:

Ny COVID-19 Hjælpepakkeportal hjælper danske eksportvirksomheder

 

Udenrigsministeriet/Trade Council har oprettet en ny COVID-19 hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder overblik over støttemuligheder på centrale eksportmarkeder.

Både den danske og andre landes regeringer har fundet den store værktøjskasse frem, iværksat initiativer og gennemført tiltag for at hjælpe befolkninger og erhvervsliv med at klare sig igennem krisen. Det gælder også på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, hvor der er afsat store beløb for at holde hånden under økonomien i de påvirkede lande.

Hjælpepakkeportalen skal give danske virksomheder med aktiviteter i udlandet overblik over andre landes aktuelle støttetiltag og for at bistå dansk erhvervsliv med at afbøde de økonomiske skadevirkninger. Det er et element i en styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen i den kommende tid. Hjælpepakker introduceret på vigtige markeder for den danske maritime industri som bl.a. Tyskland, Norge og USA er beskrevet på portalen.

Oplysningerne på Hjælpepakkeportalen omfatter bl.a. adgang til økonomisk støtte, muligheder for kompensation til lokale ansatte eller ændrede regler for betaling af skat og afgifter. Portalen vil blive udvidet og oplysninger opdateret ved nye virksomhedsrelevante tiltag.

Læs mere om portalen via nedenstående link:
https://thetradecouncil.dk/Hjaelpepakker-til-danske-eksport-virksomheder

Udenrigsministeriet forventes inden længe at offentliggøre et større eksport- og investeringsinitiativ, der skal styrke danske virksomheders kommercielle muligheder rundt om i verden. Danske Maritime vil orientere medlemmerne om initiativet, så snart det offentliggøres.

Spørgsmål angående hjælpepakkeportalen kan rettes til international chef Klaus Rostell, Danske Maritime på mail: kro@danskemaritime.dk