Hjem > Tema > Verdensmålene i praksis – hvordan tre maritime virksomheder har gjort målsætningerne til hverdag
23. oktober 2020

Verdensmålene i praksis – hvordan tre maritime virksomheder har gjort målsætningerne til hverdag

Mange virksomheder arbejder aktivt med verdensmålene. Nogle greb bolden, da den blev sendt til vejrs af FN for fem år siden. Andre har haft brug for at drible lidt rundt på banen for at overveje deres taktik. Andre sidder stadig på tilskuerrækkerne og lader sig inspirere af, hvordan andre spiller sig frem på banen og scorer mål. Og i al ærlighed så står der nok også nogle henne ved pølsevognen, som ikke rigtig følger med, men som til gengæld får ordnet verdenssituationen på anden vis.

Men at bæredygtighed og aktiv stillingtagen til de globale udfordringer er væsentligt for en virksomheds image og overlevelse på den lange bane, hersker der ikke megen tvivl om. Et stigende antal virksomheder stiller klare krav til både deres egen produktionsform og til deres underleverandører. Nogle betragter en stærk bæredygtig profil som en løftestang til øget eksport, for hvis valget står mellem en tydeligt ansvarlig dansk producent og en udenlandsk producent, som i ingen eller mindre grad kan dokumentere, hvordan varerne fremstilles, så øger det chancen for at blive valgt til.

Her kan du møde tre maritime virksomheder, som har gjort målsætningerne til hverdag:

CLIIN
CLIIN er født som bæredygtig virksomhed ved at have udviklet en robot til rengøring af skibe med 80-100 % mindre forbrug af kemikalier. Robotten bruger kun rent vand højtryk til rengøringen.

Følgende fire verdensmål er en del af CLIIN’s fundament:

Da rengøring med robotter forbedrer søfolkenes arbejdsmiljø

Da robotten er et nyt unikt produkt

Da havene undgår udledning af kemiske stoffer

Da CLIIN praktiserer samarbejde på globalt plan

For CLIIN er disse verdensmål ekstra konkurrencefordele og pointer i dialogen med kunderne. CLIIN oplever, at verdensmålene bliver stadig vigtigere, og at last-ejerne er blevet mere opmærksomme på den miljøbelastning, som skabes af traditionel transport.

Medstifter og direktør Thomas Jørgensen sammenfatter CLIIN’s forhold til FN´s verdensmål således:
– For personalet hos CLIIN er FN´s verdensmål de højeste værdier at stræbe efter. Målet for CLIIN’s forretning er profit, men at dette opnås i en kombination med verdensmålene.

ReFlow Maritime
ReFlow Maritime har udviklet en platform til styring af cirkulær økonomi og designer kundespecifikke digitale værktøjer, der kvantificerer miljøforbedringer.

En typisk forretning for ReFlow er et forløb med kunden, oftest en producent, nogle gange et rederi, der ønsker større bæredygtighed og kvantificering heraf. ReFlow rådgiver kunden, identificerer mulighederne og udvikler et tilpasset digitalt måleværktøj, som kunden efter forløbet abonnerer på.

ReFlow Maritime har vundet ”SDG Tech Awards 2019, Circular economy” for sin indsats for verdensmålene og er nomineret til Nordic Startup Awards 2020 i kategorien “Best Climate Impact Startup” og “Startup of the Year”. ReFlow har i 2020 haft øget vækst og konstateret stor interesse for bæredygtighed blandt maritime virksomheder.

Verdensmålene er dybt integreret i Reflows arbejde og særligt relevante er:

Da ansvarlig produktion og forbrug i høj grad knytter an til økonomi

Da cirkulær økonomi og CO2 besparelser hænger sammen

Rasmus Elsborg-Jensen, stifter af Reflow Maritime, siger:
“Cirkulær økonomi, herunder ansvarligt forbrug og produktion, der viser et stort potentiale for nedbringelse af emissioner for den maritime industri. Vi har siden etableringen for to år siden designet digitale værktøjer med netop det formål, og vi ser en øget interesse fra industrien og rederierne”.

Hempel
Hempel er en helt anderledes type virksomhed end CLIIN og Re-Flow. Virksomheden blev etableret i 1915 og har omkring 6.500 ansatte på globalt plan. Hempel producerer blandt andet maling til skibe, vindmøller og andre store stål konstruktioner samt husbyggeri.

Hos Hempel har man udpeget fem verdensmål, som virksomheden har et særligt fokus på at efterleve:

Da dette omfatter politikker for sikker håndtering og udfasning af farlige stoffer

Da virksomheden har en politik for diversitet og lige muligheder

Da dette bl.a. omfatter sikkerhed i arbejdet og forsvarlige indkøb

Da der heri ligger en politik for reduktion af affald og energiforbrug

Da man aktivt tager stilling til og har en politik for adfærd og etik

Hempel oplever større interesse for verdensmålene og ambitionen om i fællesskab at støtte bæredygtighedsagendaen. Bæredygtighed er på vej til at blive en endnu større del af Hempels nye strategi, der lanceres primo 2021. Her forventes også et stort fokus på energi- og klimaområdet.

Anniina Kristinsson, Sustainability Manager i Hempel, siger:
“Vi bygger Hempels fremtidige vækst på partnerskaber med vores kunder og lederskab inden for bæredygtighed. FNs verdensmål giver os et fælles sprog, som vi kan benytte i vores dialog både med kunder og leverandører”.

Som en stor, global virksomhed stiller Hempel allerede i dag krav til sine leverandører. Hertil anvendes ”Business partner code of conduct”, som opstiller betingelserne for at kunne sælge til Hempel: Anstændigt arbejde, miljøhensyn, compliance, m.m. – alle betingelser, der er i verdensmålenes ånd. I fremtiden forventes endnu mere fokus på miljø- og klimamæssige hensyn, når Hempel vælger leverandører.

 

Læs mere om